UP Lublin   Centralne Laboratorium Badawcze

Aktualności


 

Nasze pracownie

« wstecz


Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej

 

Pracownicy:
 • mgr Iwona Filiks
 • mgr Anna Pluta
 • mgr Anna Rutkowska
 • mgr Andrzej Kucharski 
 •  
Analizy:
 • oznaczanie zawartości pestycydów i mikotoksyn techniką HPLC/MS 
 • analiza aminokwasów wolnych i związanych w próbach pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • oznaczanie amin biogennych
 • analiza cukrów rozpuszczalnych w wodzie w próbach pochodzenia roślinnego
 • analiza flawonoidów, glukozynolanów, oraz chlorofilu w próbach pochodzenia roślinnego
 • oznaczanie zawartości kwasów walerianowych
 • oznaczanie zawartości cukrów rozpuszczalnych
 • oznaczanie zawartości witaminy C w sokach 
 • oznaczanie likopenu
 • analiza zawartości fosforu w żywności, paszach i glebie

 


Pracownia Analizy Wód

 

Pracownicy:
 • mgr Anna Rutkowska
 
Analizy:
 • pH
 • azotany (V)
 • azotany (III)
 • azot ogólny
 • fosfor ogólny
 • chlorki
 • bromki
 • siarczany
 • fosforany
 • węgiel organiczny (OWO)
 • węgiel rozpuszczalny (RWO)

 


Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej

 

Pracownicy:
 • dr Michał Rudaś
 • mgr Elżbieta Kosik
 
Analizy:
 • preparatyka obiektów i badania preparatów biologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego metodami mikroskopii optycznej, fluorescencyjnej i skaningowej w jasnym polu i negatywowo
 • wykonywanie zdjęć cyfrowych
 • obróbka zdjęć mikroskopowych: pomiary mikroskopowe odległości, kątów i pól archiwizacja zdjęć mikroskopowych na nośnikach cyfrowych

 


Pracownia Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mas

 

Pracownicy:
 • dr Michał Pałys
 • mgr Bernadetta Nalepa-Bąk

 

Analizy:
 • oznaczanie składu ilościowego i jakościowego kwasów tłuszczowych w próbkach tłuszczu pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • oznaczanie zawartości i składu olejków eterycznych w produktach zielarskich i przyprawach
 • oznaczanie nikotyny w e-liquidach
 • analiza obrazu w chromatografii cienkowarstwowej

 


Pracownia Badań Środowiskowych

 

Pracownicy:
 • mgr Andrzej Kucharski

 

Analizy:

 Pomiar czynników szkodliwych i uciążliwych  dla zdrowia w środowisku pracy:

 • natężenia oświetlenia miejsc pracy
 • natężenie hałasu

 


Pracownia Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej

 

Pracownicy:
 • dr Agnieszka Adamczuk
 • dr Michał Rudaś

 

Analizy:
 • analiza pierwiastkowa materiałów stałych, ciekłych, organicznych, nieorganicznych oraz nierozdrobnionych prób
 • równoczesny pomiar zawartości wielu mierzalnych pierwiastków wchodzących w skład próbki
 • zakres analizowanych pierwiastków: od berylu do uranu
 • szkolenia praktyczne w zakresie ICP-MS

 


Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych

 

 Pracownicy:

 • mgr inż. Emilia Skorek
 • mgr Justyna Wiertel-Sobańska
 • dr Michał Pałys

 

Analizy: 
 • oznaczanie zawartości azotu i białka metodą Kjeldahla
 • oznaczanie zawartości tłuszczu metodą Soxhleta
 • oznaczanie wilgotności i suchej masy metodą wagową
 • oznaczanie popiołu metodą wagową
 • szacowanie wartości kalorycznej
 • oznaczanie włókna surowego i frakcji metodą ekstrakcyjno-wagową
 • oznaczanie błonnika pokarmowego metodą enzymatyczną
 • oznaczanie zawartości cukrów ogółem metodą Luffa-Schoorla
 • analiza składu podstawowego zbóż i nasion oleistych metodą NIR
 • analiza podstawowego składu mięsa metodą NIR
 • badanie zawartości azotanów i azotynów w produktach żywnościowych przy użyciu Wstrzykowego Analizatora Przepływowego FIA

 


Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej

 

Pracownicy:
 • dr Agnieszka Adamczuk
 • dr Michał Rudaś

 

Analizy:
 • analiza ilościowa śladów i mikrośladów w próbkach gleb, skał, pochodzenia roślinnego i zwierzęcego techniką płomieniową (Na, K, Mg, Ca, Zn, Cd, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) i bezpłomieniową (Cd, Pb, As, Se)
 • analiza ilościowa Hg techniką zimnych par