M. potencjometryczna

Cennik dla jednostek pozauczelnianych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 20,00 złpH
Symbol CLA/PLC/23
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-10:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie pH Abstrakt: Podano potencjometryczną metodę oznaczania pH w roztworach koncentratów spożywczych.

PN-EN 1132:1999
Tytuł: Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie pH Abstrakt: Określono metodę oznaczania pH soków owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonywane jest potencjometrycznie. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań oraz kalibracji pehametru z użyciem roztworów buforowych. Opisano zasadę metody, wykonania pomiaru i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B).

Uwagi

W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 20,00 złpH
Symbol PN-90 A-75101/06
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 20,00 złpH
Symbol PN-ISO 10390:1997
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 10390:1997
Tytuł
Jakość gleby -- Oznaczanie pH
Streszczenie
Podano instrumentalną metodę rutynowego oznaczania pH z użyciem szklanej elektrody w 1:5 (V/V) zawiesinie gleby w wodzie (pH-H2O) lub roztworze chlorku potasu o stężeniu c(KCL)=1 mol/l(pH-KCl) lub roztworze chlorku wapnia o stężeniu c(CaCl2)=0,01 mol/l (pH-CaCl2). Można ją stosować do wszystkich typów powietrznie suchych próbek gleby

Uwagi

W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 20,00 złpH (metoda akredytowana w owocach, warzywach i przetworach owocowych i warzywnych)
Symbol CLA/PSO/45/2013 wersja 2 z dnia 06.08.2013 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 12,00 złpH (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 10523:2012
Cena 12,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-C-04540-01:1990
Tytuł: Woda i ścieki - Badania pH, kwasowości i zasadowości - Oznaczanie pH wód i ścieków o przewodności elektrolitycznej właściwej 10 mikrosimensów/cm i powyżej metodą elektrometryczną Abstrakt: Metodę stosuję się do wyznaczania pH wody w zakresie od 1 do 14. Oznaczanie pH polega na pomiarze siły elektromotorycznej ogniwa w układzie: elektroda odniesienia, roztwór badany – próba wody, elektroda pomiarowa.

Uwagi

W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.