Prasa o nas

Zobacz całość

Produkcja TVP3 Lublin program NAUKA Joanny Sosnowskiej -  fragment programu dotyczący pracy Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Zobacz całośćŻeby sprzedawać w Unii produkty spożywcze, farmaceutyki czy nawozy sztuczne, trzeba je najpierw przebadać. Teraz można to zrobić w Lublinie. W Parku Naukowo-Technologicznym na lubelskim Felinie trzy lata temu ruszyło Centralne Laboratorium Aparaturowe Uniwersytetu Przyrodniczego. Z najlepszymi specjalistami i sprzętem, który przyjechał z Japonii, Australii, Stanów Zjednoczonych i kilku krajów europejskich. Wszystko kosztowało ponad 21 mln zł. Większość sfinansowała Unia. Można tu badać wszystkie surowce spożywcze, od warzyw i owoców, przez zboża, aż po biopaliwa. Supernowoczesny mikroskop elektronowy pozwala sprawdzać najmniejsze obiekty, np. wirusy. Można także analizować powietrze, glebę czy wodę. I przeróżne środki chemiczne – nawozy sztuczne, środki ochrony roślin czy farmaceutyki. Nic dziwnego, że ustawiła się kolejna chętnych do zamówienia badań. – To naukowcy z całej Polski, choćby z uniwersytetów Jagiellońskiego czy Warszawskiego – mówi dr hab. Radosław Kowalski, kierownik laboratorium. – Ale także producenci żywności, przedstawiciele przemysłu ciężkiego i chemicznego, branży farmaceutycznej, producenci suplementów diety czy dodatków do żywności. To właśnie na nich laboratorium liczy najbardziej, bo na badaniach chce zarabiać. Prawdziwe żniwa zaczną się teraz. Uniwersytet zgłosił CLA do Polskiego Centrum Akredytacji, żeby zdobyć certyfikat potwierdzający jakość prowadzonych w Lublinie badań. – Każdy produkt, np. spożywczy, podlega ocenie na granicy – wyjaśnia dr Kowalski. – Ale jeśli wcześniej był badany w certyfikowanym laboratorium, nie wymaga dodatkowych badań (certyfikat wydawany w Lublinie będzie honorowany w całej Unii Europejskiej – red.). Audyt rozpoczął się w kwietniu ub. roku. – Zwykle do innych laboratoriów przyjeżdża dwóch audytorów. Do nas, ze względu na liczbę badań zgłoszonych do certyfikacji, przyjechało sześciu – mówi dr Kowalski. – Sprawdzali system jakości, procedury, kwalifikacje pracowników, wyniki badań. Cały proces trwał do lipca. Efekt? Wynik pozytywny. – Czekamy już tylko na certyfikat – mówi kierownik. Lubelskie laboratorium dostanie akredytację na 61 rodzajów badań.

DZIENNIK WSCHODNI

Zobacz całość Wiodącą uczelnią w zakresie badań ekologicznych w Polsce jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Dzięki projektowi “Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” współfinansowanemu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej uczelnia wyposażyła CLA w najnowocześniejszą aparaturę oraz sprzęt laboratoryjny. Projekt miał na celu stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzania certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych. CLA dzięki wyposażeniu pracowni w najnowszy sprzęt badawczy oferuje obecnie ponad 300 rodzajów usług. Jest tu badana głównie żywność, woda i gleba. Ulokowanie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym umożliwia nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką a podmiotami gospodarczymi. Wszystkie jednostki naukowo-badawcze z województwa lubelskiego oraz kraju będą mogły skorzystać z zakupionej w ramach projektu aparatury.

TVP Rzeszów

Zobacz całość Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, korzystając z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej, zainwestowało w najnowszej generacji aparaturę i programy do analizy różnych surowców i produktów. Laboratorium, jak robi to już od ponad czterdziestu lat, będzie wykonywać badania na potrzeby pracowników uczelni, a także przeprowadzać pomiary dla różnych instytucji i przedsiębiorstw. Kupiona aparatura umożliwia tę działalność na zupełnie innym poziomie. - Możemy prowadzić dużo więcej badań. Naukowcy mają możliwość wykonywania prac na światowej klasy sprzęcie. Studenci mają doskonałą bazę do praktycznej nauki - mówi dr Radosław Kowalski (38 l.), kierownik CLA. Badają glebę, pasze, wodę, suplementy diety, witaminy, żywność. Z aparatury, wiedzy i umiejętności pracowników Laboratorium Agro-ekologicznego korzystają więc firmy wprowadzające na rynek nowe produkty czy kontrolujące żywność ekologiczną, ale też indywidualni klienci, np. rolnicy, którzy muszą wykazać, że żywność, którą produkują, nie zawiera substancji toksycznych i ma odpowiedni skład odżywczy. I nie tylko. Laboratorium pracuje dla każdego - Zdarza się, że właściciel gospodarstwa rolnego prosi o zbadanie wody w studni - tłumaczy dr Kowalski. - Sprawdzamy, czy woda nie zawiera azotanów lub azotynów. To ważne. Te związki są groźne dla zdrowia, szczególnie małych dzieci. Jeśli piją taką wodę, są osłabione, podatne na alergie i inne choroby, narażone nawet na sinicę czy uduszenie. Dzięki pracy tego laboratorium możemy także na etykietach produktów przeczytać, jaką mają wartość kaloryczną oraz ile zawierają białka, tłuszczu, sodu czy też cukru.

FAKT

Zobacz całość Laboratorium, które półtora roku temu zainstalowało się w Parku, na aparaturę dostało 5 mln euro z unijnego programu Rozwój Polski Wschodniej.

Gazeta wyborcza/Gazeta w Lublinie

Zobacz całośćTańsza herbata bywa lepsza od droższej. Skąd to wiemy? Ile jest mięty w herbacie miętowej? Zdziwilibyście się, czasem nie ma jej prawie w ogóle. I nie działa tu proste przełożenie, że tania herbata ze zwykłego sklepu jest gorsza o drogiej z delikatesów. Bywa odwrotnie.

Gazeta Wyborcza

Zobacz całośćProjekt "Wyposażenie Centralnego Laboratorium Aparaturowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie" został wyróżniony w ramach konkursu Fundusze i Nauka, któremu patronuje Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. - Wydaje mi się, że jednym z powodów dla którego zostaliśmy wyróżnieni jest fakt, że od początku aplikowaliśmy nie tylko o fundusze na wyposażenie laboratorium, ale również na jego uruchomienie. Od razu wprowadzaliśmy procedury analityczne, korzystaliśmy ze wsparcia merytorycznego dzięki czemu aparatura nie marnuje się i może od razu być wykorzystana zgodnie ze swoim przeznaczeniem - tłumaczy Radosław Kowalski, kierownik CLA UP.

Kurier Lubelski

Zobacz całośćPark Naukowo - Technologiczny utworzony został w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Działa w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także poprzez udostępnianie nieruchomości i infrastruktury technicznej zapewnia przedsiębiorcom korzystne warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Lublin - miasto inspiracji

Zobacz całośćLubelski Uniwersytet Przyrodniczy zorganizował zaplecze badawcze w specyficzny sposób. Zamiast rozproszyć poszczególne laboratoria po wydziałach, zorganizował je w specjalistycznej jednostce – Centralnym Laboratorium Aparaturowym.

Forum Akademickie

Zobacz całość Jeden z dwóch mikroskopów w Polsce powiększających 300 tysięcy razy. Najnowocześniejsze w Polsce centrum badania surowców spożywczych - Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego otwarto 9 października 2009 roku w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym na Felinie.

koncentraty.pl

Zobacz całość Lublin ma najnowocześniejsze w Polsce laboratorium, w którym będzie badana żywność, woda i gleba. Wczoraj Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska otworzyła nowe centrum badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego.

Gazeta Wyborcza

Zobacz całość Przedmiotem projektu jest zakup aparatury badawczo-pomiarowej, uzyskanie certyfikacji i akredytacji, zakup mebli laboratoryjnych i odczynników. Projekt ma oddziaływanie w skali ponadregionalnej – umożliwi prowadzenie badań niedostępnych w innych regionach kraju. Realizacja projektu wpłynie na osiągnięcie wskaźników PO RPW w zakresie liczby projektów z zakresu BRT, liczby projektów współpracy między instytucjami badawczymi a przedsiębiorstwami, a także spowoduje zatrudnienie wykwalifikowanej kadry naukowo-badawczej oraz stworzy ofertę certyfikowanych , akredytowanych prac badawczych i pomiarowych dla innowacyjnych firm i jednostek badawczo-pomiarowych.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zobacz całość Celem projektu „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” jest stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych. Całkowita wartość projektu: 17 612 000 zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zobacz całość Najnowocześniejsze w kraju centrum badania surowców spożywczych ruszyło w piątek w Lublinie. Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego powstało w Parku Naukowo-Technologicznym na Felinie.

www.dziennikwschodni.pl

Zobacz całość To jedyne takie laboratorium w Polsce – podkreśla kanclerz UP Henryk Bichta. Będą w nim prowadzone badania, o których do tej pory można było w naszym kraju tylko marzyć.

Dziennik Wschodni

Zobacz całość Jest najnowocześniejsze i największew Polsce. Bada żywność, wodę i glebę. Chodzi o Centralne Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego.

Gość Niedzielny

Zobacz całość Gośćmi uroczystego otwarcia byli między innymi Elżbieta Bieńkowska - Minister Rozwoju Regionalnego oraz Krzysztof Hetman - Podsekretarz Stanu w MRR, odpowiedzialny za realizację Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Gazeta Narzędziowa

Zobacz całość Z Japonii, Australii, Stanów Zjednoczonych i kilku krajów europejskich trafił sprzęt do Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego. Co można dzięki niemu zrobić? Zobaczymy w piątek.

Strefa Biznesu- Lokalny Portal Przedsiębiorców

Zobacz całość Jednym z pierwszych przedsięwzięć, które zostały ulokowane w Parku jest infrastruktura laboratoryjna, która jest przedmiotem projektu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Centralne Laboratorium Agroekologiczne jest zlokalizowane właśnie w nowopowstałych częściach istniejącego Parku. Budynek Parku będzie rozbudowywany do docelowej wielkości pięciu segmentów.

InwestPortal.pl

Zobacz całość Podczas spotkania odbyła się prezentacja projektu realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 pn. „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie

Zobacz całość Celem projektu „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologiczne Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” jest stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo-badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych i pomiarowych.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Zobacz całość Ponad trzy lata temu, aby udowodnić, że zjedzenie polskich malin nie miało związku ze śmiercią 5 osób , trzeba było wysłać owoce do Wielkiej Brytanii, ponieważ w Polsce nie było odpowiedniego laboratorium. Teraz w takich przypadkach badania będą mogły być robione w Polsce.

xtech.pl