O nas

Historia laboratorium

W dniu 20 lutego 1969 r. niżej podpisany, wtedy jeszcze jako adiunkt Katedry Biochemii przy Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, otrzymał od ówczesnego Rektora Uczelni – prof. dr hab. Ewalda Sasimowskiego – pismo przenoszące go do Centralnego Laboratorium Agroekologicznego.

Można uznać, że jest to także data powołania Laboratorium w strukturze jednostek uczelnianych, chociażby z tego względu, że brak jest innego formalnego powołania tej jednostki międzywydziałowej. Zatem w roku 2004 minęła już 35 rocznica powstania CLA. Okoliczność ta stanowi dobrą okazję do przypomnienia ważniejszych faktów z dziejów Centralnego Laboratorium i podsumowań, które mogą mieć znaczenie dla jego najbliższej przyszłości.

Czytaj calość


Nasze pracownie

W skład Centralnego Laboratorium Agroekologicznego wchodzą poniższe pracownie:

  • Pracownia Wysokosprawnej Chromatografii Cieczowej
  • Pracownia Analizy Wód
  • Pracownia Mikroskopii Optycznej i Elektronowej
  • Pracownia Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mass
  • Pracownia Badań Środowiskowych
  • Pracownia Atomowej Spektrometrii Emisyjnej i Analizy Rentgenowskiej
  • Pracownia Analizy Podstawowych Składników Odżywczych
  • Pracownia Absorpcyjnej Spektrometrii Atomowej

Zobacz szczegóły