Materiały szkoleniowe

Prezentacja wyposażenia Pracowni Chromatografii Gazowej i Spektrometrii Mas: CHROMATOGRAFIA GAZOWA

Prezentacja wyposażenia Pracowni Spektralnej Analizy Emisyjnej ICP-MS

Prezentacja wyposażenia Pracowni Podstawowych Składników Odżywczych PSO