Zakres usług i cennik

Zakres badań aminkwasów i amin biogennych: Oznaczanie aminokwasów fizjologicznych, Tryptofan, Oznaczanie amin biogennych, Aminokwasy po hydrolizie kwaśnej w tym lizyna, Aminokwasy siarkowe w 1 próbie hydrolizatu, Aminokwasy w 1 próbie hydrolizatu – skład bez tryptofanu, Aminokwasy w 1 próbie hydrolizatu – pełny skład


Lista badań

Zakres badań podstawowych obejmuje: inne, pH, Skrobia, Frakcje włókna ADF, Frakcje włókna:` NDF, Włókno surowe, Błonnik, Celuloza, błonnik, Popiół nierozpuszczalny w 10% roztworze HCl Popiół surowy Tłuszcz surowy po hydrolizie Tłuszcz surowy Azot rozpuszczalny po traktowaniu pepsyną w roztworze HCl Azot niebiałkowy w mleku Azot białkowy w mleku Azot ogólny (białko surowe) Wilgotność (sucha masa)


Lista badań

Zakres badan: Oznaczanie stopnia skleikowania skrobi, Oznaczanie zawartości sacharozy w korzeniu buraka cukrowego metodą polarymetryczną, Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sacharozy, sorbitolu w sokach owocowych i warzywnych techniką HPLC z detekcją refraktometryczną, Cukry ogółem, Cukry (w próbie występuje tylko laktoza i sacharoza), Cukry (w próbie występuje tylko glukoza i sacharoza), Cukry (w próbie występuje tylko glukoza i laktoza), Cukry sacharoza (w próbie występuje tylko sacharoza),Cukry laktoza (w próbie występuje tylko laktoza), Cukry glukoza (w próbie występuje tylko glukoza)


Lista badań

Analiza jakościowa i ilościowa mikotoksyn metodą chromatografii cieczowej z detektorem mas


Lista badań

Archiwizacja danych na CD/DVD, Wydruk zdjęcia z mikroskopu optycznego, Korzystanie z analizatora obrazu (1 godzina pracy), Wykonanie 1 zdjęcia z mikroskopu stereoskopowego...


Lista badań

Analiza jakościowa i ilościowa pestycydów metodą chromatografii cieczowej z detektorem mas


Lista badań

Inne badania, Oznaczanie zawartości ketonów w roztworze etanolowym ketonu metylowoetylowego, Likopen...


Lista badań

Liofilizacja, Ekstrakcja/Izolacja/Oczyszczanie i inne, Ujednorodnienie próby niejednorodnej o masie całkowitej do 10 g, Ekstrakcja tłuszczu do badań składu tłuszczu...


Lista badań

Badanie składu mineralnego: Hg, Pb, Cd, Se, As, Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn


Lista badań

Pomiar natężenia oświetlenia, Pomiar hałasu


Lista badań

Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych (zawartość procentowa) poszczególnych składników olejków eterycznych, Analiza jakościowa i półilościowa (udział procentowy) poszczególnych składników olejków eterycznych...


Lista badań

Analiza jakościowa i ilościowa, Spektrofotometria UV/VIS, ASA, HPLC, GC, Mikroskopia


Lista badań

Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego w FAME, Oznaczanie zawartości metanolu w FAME, Oznaczanie zawartości wolnego glicerolu w FAME, Oznaczanie zawartości wolnego i ogólnego glicerolu oraz mono-, di- i triacylogliceroli


Lista badań

Spektrofluorymetr, Spektrofotometr dwuwiązkowy UV-VIS, GC, GC-MS, HPLC .....


Lista badań

Oszacowanie wartości kalorycznej (na podstawie przeliczników po oznaczeniu; białka, tłuszczu, popiołu, błonnika pokarmowego, wilgotności oraz węglowodanów z przeliczenia + kwasy tłuszczowe, cukry ogółem, sól )


Lista badań

Oznaczanie witaminy C w sokach owocowych metodą HPLC, Witamina C,


Lista badań

Woda dejonizowana/destylowana


Lista badań

Zakres badania: Mętność, BZT, ChZT, Utlenialność z KMNO4 (indeks nadmanganianowy), Twardość wody (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu), ChZT, BZT, Ekstrakt eterowy, Siarczany, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), Ogólny węgiel organiczny (OWO) i rozpuszczony węgiel organiczny (RWO), Azot ogólny, Fosfor ogółem, Azot amonowy (amoniak), Fosforany, Azot azotanowy- azotany(V), Aniony (chlorki, bromki, azotany(V), azotany(III), fosforany), Barwa, Tlen rozpuszczony, Przewodność elektryczna właściwa, pH, Zawiesina ogółem, Hg, Al, Ni, As, Cr ogólny, Pb, Cd, Se, As, Na, K, Ca, Mg, Zn, Fe, Cu, Mn


Lista badań