Projekt

Projekty realizowane: Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

W dniu 28 kwietnia 2008 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości preumowę dotyczącą projektu pt. „Wyposażenie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, zgłoszonego do działania I.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013.

W dniu 13 marca 2009 r. Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – Prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisał z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu.

Pomysłodawcą jak i autorem koncepcji projektowej jest dr Radosław Kowalski, który jednocześnie pełni zadanie kierownika merytorycznego projektu. Dr Radosław Kowalski opracował wnioski aplikacyjne oraz bezpośrednio nadzorował całą realizację przedsięwzięcia w celu uzyskania wskaźników projektowych.

Celem projektu jest stworzenie i udostępnianie przedsiębiorcom oraz instytucjom naukowo–badawczym profesjonalnej infrastruktury do prowadzenia certyfikowanych prac badawczych
i pomiarowych. Usługi świadczone przez Centralne Laboratorium Agroekologiczne (CLA) przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ułatwią wdrażanie innowacji produktowych
i procesowych.

Wnioskowany projekt zlokalizowany będzie w Lublinie (dzielnica Felin), w budynku Parku Naukowo–Technologicznego Województwa Lubelskiego S.A. Ulokowanie CLA w Parku umożliwi nawiązanie bliskiej współpracy pomiędzy nauką, a podmiotami gospodarczymi. Wszystkie jednostki naukowo–badawcze z województwa lubelskiego oraz kraju będą mogły skorzystać z zakupionej w ramach wnioskowanego projektu aparatury. Utworzenie międzyregionalnego laboratorium zacieśni współpracę jednostek naukowo–badawczych z obszaru Polski Wschodniej.

Usługi świadczone przez CLA przyczynią się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ułatwią wdrażanie innowacji produktowych i procesowych. Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie celu głównego priorytetu I „Nowoczesna Gospodarka” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, jakim jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski Wschodniej.
Projekt pozwoli na eliminację barier rozwojowych Lubelszczyzny określonych w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Doinwestowanie CLA – jednostki, której oferta ukierunkowana jest na świadczenie profesjonalnych usług badawczych dla sfery biznesu, będzie magnesem dla przyciągania nowych inwestycji, w szczególności innowacyjnych.

Wskaźniki projektu:

  1. Zakup profesjonalnych systemów analitycznych i wyposażenia towarzyszącego.
  2. Wyposażenie Laboratorium w zintegrowany system mebli laboratoryjnych.
  3. Uruchomienie zwalidowanych procedur analitycznych.
  4. Uzyskanie certyfikatów i akredytacji.

Okres realizacji:

  • 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2011.

Wartość projektu:

  • 5 mln euro.

Koordynator Merytoryczny:

  • Koordynatorem Merytorycznym projektu jest dr hab. Radosław Kowalski – kierownik CLA.

FILM INFORMACYJNY