Badania podstawowe

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 59,00 złAzot białkowy w mleku
Symbol CLA/PSO/19
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 8968-5:2004
Tytuł: Mleko - Oznaczanie zawartości azotu - Część 5: Oznaczanie zawartości azotu białkowego Abstrakt: Opisano szczegółowo metodę oznaczania zawartości azotu białkowego w mleku płynnym, pełnym i odtłuszczonym. Opisano następujące procedury: wytrącanie białek zawartych w próbce analitycznej roztworem kwasu trichlorooctowego, oddzielanie wytrąconego białka przez filtrowanie, oznaczanie zawartości azotu według procedury opisanej w części 1 lub 2 niniejszej normy międzynarodowej.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 59,00 złAzot niebiałkowy w mleku
Symbol CLA/PSO/20
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 8968-4:2004
Tytuł: Mleko - Oznaczanie zawartości azotu - Część 4: Oznaczanie zawartości azotu niebiałkowego Abstrakt: Opisano metodę oznaczania zawartości azotu niebiałkowego w mleku płynnym, pełnym i odtłuszczonym. Opisano wytrącenie białek zawartych w próbce analitycznej roztworem kwasu trichlorooctowego, usunięcie białka przez filtrowanie, oznaczanie zawartości azotu niebiałkowego w przesączu według procedury opisanej w części 1 lub 2 niniejszej normy międzynarodowej.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Opakowanie zapewnia zleceniodawca

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 59,00 złAzot metodą Kjeldahla (metoda akredytowana w produktach spożywczych, w mięsie i przetworach mięsnych oraz w zbożach)
Symbol CLA/PSO/13/2011 wersja 3 z dnia 19.12.2013 r.
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 59,00 złBiałko (metoda akredytowana w produktach spożywczych, mięsie i przetworach mięsnych oraz w zbożach)
Symbol CLA/PSO/13/2013 wersja 3 z dnia 19.12.2013 r.
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 209,00 złBłonnik pokarmowy (TDF) [rozpuszczalny i nierozpuszczalny] (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol CLA/PSO/2/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 209,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-15:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze. Metody badań. Oznaczanie zawartości błonnika pokarmowego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 58,00 złFrakcje włókna: ADF „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/PSO/30
Cena 58,00 zł
/„usługa tymczasowo niedostępna”
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 13906:2008

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 58,00 złFrakcje włókna: ADL „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/PSO/31
Cena 58,00 zł
/„usługa tymczasowo niedostępna”
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 13906:2008

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 58,00 złFrakcje włókna: NDF „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/PSO/29
Cena 58,00 zł
/„usługa tymczasowo niedostępna”
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 16472:2007

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 15,00 złLiofilizacja pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/25
Cena 15,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

10. Szczegóły 20,00 złOznaczanie białka, tłuszczu, wody, kolagenu i soli w mięsie (metoda akredytowana dla białka, tłuszczu i wody w mięsie i przetworach mięsnych)
Symbol PN-A-82109:2010
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Analizator Mięsa FoodScan™
Prosty w użyciu FoodScan zapewnia szybką i dokładną analizę kluczowych wyróżników jakościowych takich jak tłuszcz, wilgotność, białko, sól i kolagen w czasie krótszym niż 1 minuta.

http://www.foss.pl/Solutions/ProductsDirect/FoodScanMeatAnalyser.aspx

PN-A-82109:2010
Mięso i przetwory mięsne
Oznaczanie zawartości tłuszczu, białka i wody
Metoda spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni (NIT) z wykorzystaniem kalibracji na sztucznych sieciach neuronowych (ANN).
Norma opisuje metode oznaczania zawartosci tłuszczu, białka i wody w mięsie surowym, farszach oraz przetworach mięsnych metodą spektrometrii transmisyjnej w bliskiej podczerwieni z wykorzystaniem kalibracji opracowanych z uzyciem matematycznego modelu sztucznych sieci neuronowych (ANN) oraz powiązanej z nimi bazy danych. Meoda ma zastosowanie do oznaczania:
białka w zakresie od 3,0% do 50%,
tłuszczu w zakresie od 0,1% do 86%,
wody w zakresie od 9,0% do 81%.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

11. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie jęczmienia: białka, wilgotności i skrobi (metoda akredytowana dla białka w suchej masie, wilgotności i skrobi)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe - jęczmień
Białko: 6-18%
Wilgotność: 8-25%
Skrobia: 40-70%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

12. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie kukurydzy: białka, wilgotności, skrobi i oleju (metoda akredytowana dla białka w suchej masie, wilgotności, skrobi w suchej masie i oleju w suchej masie)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – kukurydza
Olej: 3-17% Białko: 6-20% Wilgotność: 4-47% Skrobia: 61-77%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

13. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie owsa: białka i wilgotności (metoda akredytowana dla wilgotności)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – owies
Wilgotność: 9-25%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

14. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie pszenicy Dur: białka i wody (metoda akredytowana dla białka i wody)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – pszenica Dur
Białko: 7-22% Woda: 7-25%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

15. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie pszenicy: białka, wilgotności, skrobi, glutenu mokrego i wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny’ego (metoda akredytowana dla białka w suchej masie, wilgotności, skrobi w suchej masie, glutenu mokrego i wskaźnika sedymentacyjnego Zeleny`ego)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – pszenica
Białko: 7-22%
Wilgotność: 7-25%
Skrobia: 52-75%
Gluten mokry: 14-45%
Wskaźnik sedymentacyjny Zeleny'go: 10-70%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

16. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie pszenżyta: białka, wilgotności i skrobi (metoda akredytowana dla wilgotności)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – pszenżyto
Wilgotność: 9-25%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

17. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie rzepaku: białka, wilgotności i oleju (metoda akredytowana dla wilgotności i oleju w suchej masie)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – rzepak
Wilgotność: 4-25% Olej: 35-57%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

18. Szczegóły 20,00 złOznaczanie w ziarnie żyta: białka, wilgotności i skrobi (metoda akredytowana dla białka i wilgotności)
Symbol CLA/PSO/4/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Akredytowane zakresy pomiarowe – żyto
Białko: 6-14% Wilgotność: 9-25%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

19. Szczegóły 20,00 złpH
Symbol PN-ISO 10390:1997
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 10390:1997
Tytuł
Jakość gleby -- Oznaczanie pH
Streszczenie
Podano instrumentalną metodę rutynowego oznaczania pH z użyciem szklanej elektrody w 1:5 (V/V) zawiesinie gleby w wodzie (pH-H2O) lub roztworze chlorku potasu o stężeniu c(KCL)=1 mol/l(pH-KCl) lub roztworze chlorku wapnia o stężeniu c(CaCl2)=0,01 mol/l (pH-CaCl2). Można ją stosować do wszystkich typów powietrznie suchych próbek gleby

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

20. Szczegóły 20,00 złpH (metoda akredytowana w owocach, warzywach oraz przetworach owocowych i warzywnych)
Symbol PN-90 A-75101/06
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

21. Szczegóły 15,00 złpH (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 10523:2012
Cena 15,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

22. Szczegóły 29,00 złPopiół (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol CLA/PSO/5/2013 wersja 4 z dnia 06.08.2013 r.
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

23. Szczegóły 29,00 złPopiół całkowity (metoda akredytowana w mięsie i przetworach mięsnych)
Symbol PN-ISO 936:2000
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 936:2000
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie popiołu całkowitego Abstrakt: Opisano metodę oznaczania popiołu całkowitego we wszystkich rodzajach mięsa i przetworach mięsnych włączając drób. Zasadą metody jest suszenie, zwęglanie i następnie spopielanie w temperaturze (550+-25) stopni C. Po wystudzeniu oznacza się masę pozostałości.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

24. Szczegóły 39,00 złPopiół nierozpuszczalny w 10 % HCl (metoda akredytowana w koncentratach spożywczych)
Symbol PN-A-79011-8:1998
Cena 39,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-8:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego Abstrakt: Opisano metody oznaczania zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego w koncentratach spożywczych, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

25. Szczegóły 39,00 złPopiół nierozpuszczalny w 10% HCl
Symbol CLA/PSO/11
Cena 39,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-74014:1994
Tytuł: Przetwory zbożowe - Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w 10 procent (m/m) roztworze kwasu solnego Abstrakt: Metoda polega na spopieleniu próbki analitycznej, otrzymaniu popiołu całkowitego, traktowaniu popiołu całkowitego 10 procent (m/m) roztworem kwasu solnego i określeniu procentowego stosunku masy popiołu nierozpuszczalnego do suchej masy badanej próbki. Określono ilość wykonywanych oznaczeń oraz dopuszczalną różnicę między wynikami. Omówiono wymagania dla protokółu badań.

PN-A-79011-8:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego Abstrakt: Opisano metody oznaczania zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego w koncentratach spożywczych, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników.

PN-A-88022:1959
Tytuł: Wyroby cukiernicze - Oznaczanie zawartości popiołu Abstrakt: Opisano metodę oznaczania popiołu całkowitego, rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie oraz nierozpuszczalnego w 4N kwasie solnym. Podano metody obliczenia wyników.

PN-ISO 1577:1996
Tytuł: Herbata - Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w kwasie Abstrakt: Podano metodę oznaczania oraz definicję popiołu nierozpuszczalnego w kwasie. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę oraz sposób przygotowania próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników, dopuszczalną różnicę między wynikami i protokół badań.

PN-ISO 735:2001
Tytuł: Śruta nasion oleistych - Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w kwasie chlorowodorowym Abstrakt: Opisano metodę polegającą na potraktowaniu popiołu całkowitego kwasem chlorowodorowym w celu usunięcia części rozpuszczalnej w tym odczynniku, a następnie spopieleniu i zważeniu pozostałości.

PN-ISO 930:1999
Tytuł: Zioła i przyprawy - Oznaczanie popiołu nierozpuszczalnego w kwasie Abstrakt: Podano zasadę metody ilościowego oznaczania popiołu nierozpuszczalnego w kwasie, polegającą na dodaniu kwasu chlorowodorowego do popiołu ogólnego, pozostałego po oznaczaniu popiołu ogólnego według PN-ISO 928:1999 lub do popiołu ogólnego z nowej próbki przygotowanej według PN-ISO 928:1999, ogrzewaniu, przesączaniu i przemywaniu pozostałości na sączku goracą wodą do całkowitego zaniku opalizacji po dodaniu roztworu azotanu V srebra, następnie spalaniu w piecu muflowym, w temperaturze (550+-25) stopni C, do stałej masy. Podano wzór według którego oblicza się zawartość popiołu nierozpuszczalnego w kwasie.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

26. Szczegóły 29,00 złPopiół ogólny (metoda akredytowana w koncentratach spożywczych)
Symbol PN-A-79011-8:1998
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-8:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego Abstrakt: Opisano metody oznaczania zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego w koncentratach spożywczych, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

27. Szczegóły 29,00 złPopiół surowy (metoda akredytowana w zbożach)
Symbol PN-ISO 2171:1994
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Metoda uniwersalna dla różnorodnych matryc organicznych i nieorganicznych

PN-A-74855-8:1998
Tytuł: Cukier - Metody badań - Oznaczanie zawartości popiołu Abstrakt: Określono metody oznaczania zawartości popiołu konduktometrycznego i siarczanowego. Podano warunki oznaczania oraz sposób obliczania zawartości.

PN-A-79011-8:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego Abstrakt: Opisano metody oznaczania zawartości popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10 procentowym (m/m) roztworze kwasu chlorowodorowego w koncentratach spożywczych, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników.

PN-A-88022:1959
Tytuł: Wyroby cukiernicze - Oznaczanie zawartości popiołu Abstrakt: Opisano metodę oznaczania popiołu całkowitego, rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego w wodzie oraz nierozpuszczalnego w 4N kwasie solnym. Podano metody obliczenia wyników.

PN-EN 1135:1999
Tytuł: Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie zawartości popiołu Abstrakt: Określono metodę oznaczania zawartości popiołu w sokach owocowych i warzywnych. Oznaczanie wykonuje się spopielając próbkę w temperaturze pomiędzy 500 stopni C a 550 stopni C. Ustalono sposób przygotowania próbki do badań. Opisano zasadę metody, analitycznej procedury, obliczania i podawania wyników oraz protokół badania. W załącznikach, podano bibliografię dotyczącą metody (załącznik A) i wyniki obliczeń statystycznych uzyskanych na podstawie badań międzylaboratoryjnych (załącznik B).

PN-EN ISO 3593:2000
Tytuł: Skrobia - Oznaczanie popiołu Abstrakt: Podano metodę oznaczania łącznej zawartości substancji mineralnych i dodanych polegającą na spalaniu próbki badanej w temperaturze 900 stopni C do całkowitego zaniku węgla w pozostałości. Metodę stosuje się do oznaczania popiołu w skrobiach dających nie więcej niż 2 procent popiołu, natomiast nie można jej stosować w wypadku skrobi utlenionych, skrobi hydrolizowanych oraz innych produktów skrobiowych zawierających ponad 0,2 procent chloru w przeliczeniu na chlorek sodowy. W innych przypadkach stosować metodę opisaną w ISO 5809.

PN-ISO 1575:1996
Tytuł: Herbata - Oznaczanie popiołu ogólnego Abstrakt: Podano metodę oznaczania oraz definicję popiołu ogólnego, zasadę metody, aparaturę, sposób przygotowania próbki do badań, wykonanie oznaczania, obliczenie wyniku, dopuszczalną różnicę między wynikami oznaczań oraz protokół badań.

PN-ISO 2171:1994
Tytuł: Pasze - Ziarno zbóż i przetwory zbożowe -- Oznaczanie popiołu całkowitego
Abstrakt: Zasada metody polega na spaleniu próbki analitycznej w atmosferze tlenowej w temperaturze 900 st. C aż do całkowitego spopielenia substancji organicznej a następnie zważeniu otrzymanej pozostałości. Nie jest stosowana do skrobi i jej pochodnych, zbóż i przetworów zbożowych przeznaczonych na pasze, jak też do ziarna zbóż i nasion roślin strączkowych przeznaczonych do siewu.

PN-ISO 749:2001
Tytuł: Śruta nasion oleistych - Oznaczanie popiołu całkowitego Abstrakt: Określono metodę oznaczania popiołu całkowitego w śrucie, otrzymanej po ekstrakcji oleju z nasion roślin oleistych przez wytłaczanie lub za pomocą rozpuszczalnika. Metoda polega na spopieleniu próbki analitycznej śruty w temperaturze w 550 stopni C +- 15 stopni C, w elektrycznie ogrzewanym piecu muflowym, aż do uzyskania praktycznie suchej masy. Metoda nie ma zastosowania do produktów złożonych.

PN-ISO 928:1999
Tytuł: Zioła i przyprawy - Oznaczanie popiołu ogólnego Abstrakt: Podano zasadę metody ilościowego oznaczania popiołu ogólnego, polegającą na zmieleniu około 2 g próbki przyprawy lub ziela, spalaniu w piecu muflowym w temperaturze (550+-25) stopni C do stałej masy. Podano wzór, według którego oblicza się zawartość popiołu ogólnego.

PN-ISO 936:2000
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie popiołu całkowitego Abstrakt: Opisano metodę oznaczania popiołu całkowitego we wszystkich rodzajach mięsa i przetworach mięsnych włączając drób. Zasadą metody jest suszenie, zwęglanie i następnie spopielanie w temperaturze (550+-25) stopni C. Po wystudzeniu oznacza się masę pozostałości.

PN-R-87019:1991
Tytuł: Surowce zielarskie - Pobieranie próbek i metody badań Abstrakt: oznaczanie straty masy po suszeniu polega na suszeniu próbki i wagowym ustaleniu straty masy w czasie suszenia. Jest to równoznaczne z oznaczaniem zawartości wody w surowcach nieolejkowych. Oznaczanie zawartości wody w surowcach olejkowych polega na oznaczeniu straty masy po suszeniu i oznaczeniu zawartości olejku. Zawartość wody oblicza się z różnicy między stratą masy po suszeniu (%) , a zawartością olejku (%).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

28. Szczegóły 18,00 złSucha masa (metoda akredytowana w koncentratach spożywczych)
Symbol PN-A-79011-3:1998
Cena 18,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-3:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości wody Abstrakt: Podano sześć metod wagowych oznaczania zawartości wody w koncentratach spożywczych, w określonych warunkach oraz metodę destylacyjną, polegającą na destylacji wody wraz z cieczą nie mieszającą się z wodą.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

29. Szczegóły 18,00 złSucha masa (metoda akredytowana w mięsie i przetworach mięsnych)
Symbol PN-ISO 1442:2000
Cena 18,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

30. Szczegóły 44,00 złTłuszcz (metoda akredytowana w koncentratach spożywczych)
Symbol PN-A-79011-4:1998
Cena 44,00 zł
+ koszt liofilizacji (15,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-4:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano pięć metod ekstrakcyjno-wagowych (odwoławczych i technicznych) i jedną metodę objętościową (techniczną) oznaczania tłuszczu w koncentratach spożywczych oraz wskazano zastosowanie metod do poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem ich postaci fizycznej (sypka, półstała, płynna).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

31. Szczegóły 44,00 złTłuszcz (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol CLA/PSO/10/2013 wersja 4 z dnia 06.08.2013 r.
Cena 44,00 zł
+ koszt liofilizacji (15,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-74039:1964
Tytuł: Przetwory zbożowe - Oznaczanie tłuszczu Abstrakt:

PN-A-79011-4:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano pięć metod ekstrakcyjno-wagowych (odwoławczych i technicznych) i jedną metodę objętościową (techniczną) oznaczania tłuszczu w koncentratach spożywczych oraz wskazano zastosowanie metod do poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem ich postaci fizycznej (sypka, półstała, płynna).

PN-A-86734:1967
Tytuł: Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:

PN-EN ISO 3947:2001
Tytuł: Skrobie naturalne i zmodyfikowane - Oznaczanie całkowitej zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano metodę oznaczania całkowitej zawartości tłuszczu w skrobi polegającą na hydrolizie produktu za pomocą kwasu chlorowodorowego, następnie zestaleniu przez chłodzenie produktów nierozpuszczalnych, w tym tłuszczu, oddzielenie przez sączenie, suszenie oraz wydzielenie tłuszczu przez ekstrakcję rozpuszczalnikiem. Metodę stosuje się, jeżeli zawartość tłuszczu w produkcie jest mniejsza niż 1,5 procent (m/m).

PN-EN ISO 734-1:2007
Tytuł: Śruta nasion oleistych - Oznaczanie zawartości oleju - Metoda ekstrakcji heksanem (lub eterem naftowym) Abstrakt: Podano opis metody oznaczania ekstraktu heksanowego (lub ekstraktu eterem naftowym), nazywanego "zawartością oleju", w śrutach (z wyjątkiem produktów mieszanych) otrzymanych z nasion oleistych przez ekstrakcję lub wytłaczanie. Opisano zasadę metody, odczynniki i materiały, aparaturę, sposób pobierania i przygotowania próbek, procedurę, sposób wyrażania i obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody).

PN-ISO 1444:2000
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego Abstrakt: Opisano ekstrakcyjną metodę oznaczania zawartości tłuszczu wolnego w mięsie i przetworach mięsnych. Zasadą metody jest ekstrakcja n-heksanem lub eterem naftowym wysuszonej pozostałości, usunięcie pozostałości rozpuszczalnika przez odparowanie, wysuszenie i zważenie wyekstrahowanego tłuszczu.

PN-R-87019:1991
Tytuł: Surowce zielarskie - Pobieranie próbek i metody badań Abstrakt: oznaczanie straty masy po suszeniu polega na suszeniu próbki i wagowym ustaleniu straty masy w czasie suszenia. Jest to równoznaczne z oznaczaniem zawartości wody w surowcach nieolejkowych. Oznaczanie zawartości wody w surowcach olejkowych polega na oznaczeniu straty masy po suszeniu i oznaczeniu zawartości olejku. Zawartość wody oblicza się z różnicy między stratą masy po suszeniu (%) , a zawartością olejku (%).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

32. Szczegóły 44,00 złTłuszcz (metoda akredytowana w rybach i przetworach rybnych)
Symbol PN-A-86734:1967
Cena 44,00 zł
+ koszt liofilizacji (15,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-86734:1967
Tytuł: Ryby, przetwory rybne i produkty uboczne z ryb - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

33. Szczegóły 44,00 złTłuszcz (metoda akredytowana w wyrobach cukierniczych trwałych)
Symbol PN-A-88021:1971
Cena 44,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-88021:1971
Tytuł: Wyroby cukiernicze trwałe - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

34. Szczegóły 89,00 złTłuszcz surowy z hydrolizą
Symbol CLA/PSO/10
Cena 89,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-4:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano pięć metod ekstrakcyjno-wagowych (odwoławczych i technicznych) i jedną metodę objętościową (techniczną) oznaczania tłuszczu w koncentratach spożywczych oraz wskazano zastosowanie metod do poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem ich postaci fizycznej (sypka, półstała, płynna).

PN-A-88021:1971
Tytuł: Wyroby cukiernicze trwałe - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:

PN-ISO 6492:2005
Tytuł: Pasze - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano metodę oznaczania zawartości tłuszczu w paszach. Przedstawiono zasadę metody, stosowane odczynniki, materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody). Podano, w załączniku informacyjnym, wyniki testu międzylaboratoryjnego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

35. Szczegóły 44,00 złTłuszcz wolny (metoda akredytowana w mięsie i przetworach mięsnych)
Symbol PN-ISO 1444:2000
Cena 44,00 zł
+ koszt liofilizacji (15,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 1444:2000
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego Abstrakt: Opisano ekstrakcyjną metodę oznaczania zawartości tłuszczu wolnego w mięsie i przetworach mięsnych. Zasadą metody jest ekstrakcja n-heksanem lub eterem naftowym wysuszonej pozostałości, usunięcie pozostałości rozpuszczalnika przez odparowanie, wysuszenie i zważenie wyekstrahowanego tłuszczu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

36. Szczegóły 18,00 złWilgotność (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol CLA/PSO/3/2013 wersja 4 z dnia 06.08.2013 r.
Cena 18,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Metoda uniwersalna dla różnorodnych matryc organicznych i nieorganicznych

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

37. Szczegóły 58,00 złWłókno surowe (metoda akredytowana w paszach)
Symbol CLA/PSO/27/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 58,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.