Cukry

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 80,00 złCukry ogółem (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol CLA/PSO/51/2014 wersja 1 z dnia 10.10.2014 r.
Cena 80,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-74108:1996
Pieczywo

PN-A-74252:1998P
Wyroby i półprodukty ciastkarskie

PN-A-79011-5:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości cukrów Abstrakt: Metoda polega na redukcji jonów miedzi (II) przez cukry redukujące, jodometrycznym oznaczeniu miedzi. Nie zredukowaną ilość miedzi ustala się z równoważnej ilości jodu wydzielonego z jodku potasu, który odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu. Oznaczalność metody wynosi od 0 do 100%

PN-A-82100:1985P
Wyroby garmażeryjne

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 165,00 złCukry: glukoza, fruktoza, sacharoza, sorbitol techniką HPLC z detekcją refraktometryczną (metoda akredytowana w sokach owocowych)
Symbol PN EN 12630:2002
Cena 165,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 12630:2002
Tytuł: Soki owocowe i warzywne - Oznaczanie zawartości glukozy, fruktozy, sorbitolu i sacharozy - Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej Abstrakt: Oznaczane cukry i sorbitol rozdzielane są na kolumnie chromatograficznej wypełnionej żywicą kationowymienną (sulfonowany kopolimer polistyrenodiwinylobenzenowy w formie Ca2+). Fazę ruchomą stanowi wodny roztwór wersenianu disodowo wapniowego. Eluowane składniki wykrywane są za pomocą detektora refraktometrycznego i oznaczane metodą wzorca zewnętrznego. Limit wykrywalności dla metody wynosi: sacharoza 0.00354, glukoza 0.00474, fruktoza 0.00473, sorbitol 0.00474 mg/ml. Limit oznaczalności dla metody wynosi: sacharoza 0.00885, glukoza 0.01184, fruktoza 0.01182, sorbitol 0.01184 mg/ml.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 12,00 złSacharoza metodą polarymetryczną (metoda akredytowana w buraku cukrowym)
Symbol CLA/PLC/32/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 12,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Metoda pozwala oznaczyć całkowitą zawartośc sacharozy (%) w korzeniu buraka cukrowego

PN-R-74458:1999
Tytuł: Korzenie buraka cukrowego Abstrakt: Metoda polega na pomiarze kąta skręcenia płaszczyzny polaryzacji sacharozy w polarymetrze w mizdze korzeniowej przygotowanej metodą zimnej dygestii z użyciem siarczanu glinu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 99,00 złSkrobia
Symbol CLA/PLC/30
Cena 99,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10520:2002
Abstrakt: Oznaczanie polega na wyekstrahowaniu z próby za pomocą kwasu chlorowodorowego skrobi, a następnie pomiarze kąta skręcalności płaszczyzny światła spolaryzowanego powstałego roztworu jako ilościowej miary zawartości skrobi w określonej masie próby. Oznaczalność metody wynosi od 0 do 100%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.