Pozostałe badania i oceny

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 55,00 złAnaliza w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) – widmo
Symbol CLA/ESA/7
Cena 55,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 104,00 złAzotany i azotyny (metoda akredytowana w owocach, warzywach oraz przetworach owocowych i warzywnych)
Symbol CLA/PSO/24/2013 wersja 4 z dnia 05.08.2013 r.
Cena 104,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

AN 5231 wg EN 12014-7

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 129,00 złCholesterol w jajach
Symbol CLA/GC/21
Cena 129,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 65,00 złFosfor całkowity w mięsie i przetworach mięsnych
Symbol CLA/PLC/29
Cena 65,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-82060:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu Abstrakt: Opisano sposób oznaczania zawartości fosforu ogólnego w mięsie i przetworach mięsnych (w tym drobiowych) oraz sposób obliczania zawartości fosforu dodanego w przetworach mięsnych i drobiowych. Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. W załączniku A (informacyjnym) podano metodę identyfikacji ważniejszych związków fosforu.

PN-ISO 13730:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego - Metoda spektrofotometryczna Abstrakt: Opisano spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości fosforu całkowitego w mięsie i przetworach mięsnych, łącznie z drobiem.

PN-ISO 2294:1999
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości fosforu całkowitego (Metoda odwoławcza) Abstrakt: Opisano metodę polegającą na mineralizacji próbki kwasem siarkowym i azotowym, wytrąceniu fosforu jako fosfomolibdenianu chinoliny, wysuszeniu i zważeniu osadu. W rozdziale 10 opisano alternatywną metodę mineralizacji.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 81,00 złKetony w roztworze etanolowym ketonu metylowoetylowego
Symbol CLA/GC/6
Cena 81,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 163,00 złLikopen
Symbol CLA/PLC/13
Cena 163,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Fish W.W, Perkins-Veazie P., Collins J.K. 2002. Journal of Food Composition and Analysis 15,309-317
Tytuł:  A Quantitative Assay for Lycopene That Utilizes Reduced Volumes of Organic Solvents, Wayne W. Fish, Penelope Perkins-Veazie and Julie K. Collins Abstrakt:  Lycopene is a potent antioxidant found in watermelon, tomato, and red grapefruit and may exert positive effects on human health. Spectrophotometric and HPLC techniques are commonly employed for analysis of lycopene content in food sources. A rapid and inexpensive spectrophotometric assay for lycopene is presented. This method requires 80 percentage less organic solvents for release and extraction of lycopene from watermelon than do the existing procedures. Comparative analyses for 105 watermelons from 11 cultivars yielded results equivalent to those provided by larger-volume spectrophotometric assay procedures. Limited numbers of assays suggest that this reduced volume method may be applicable for tomatoes and tomato products.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 89,00 złNikotyna w e-liquidach
Symbol CLA/GC/22
Cena 89,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 55,00 złSól kuchenna metodą przeliczeniową
Symbol CLA/ASA/8
Cena 55,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 41,00 złSól kuchenna metodą Volharda (metoda akredytowana w mięsie i przetworach mięsnych)
Symbol PN-ISO 1841-1:2002
Cena 41,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 1841-1:2002
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości chlorków. Część 1: Metoda Volharda Abstrakt: Metoda oznaczania zawartości chlorków w mięsie, przetworach mięsnych i drobiowych o zawartości chlorku sodu równej 1,0% (m/m) lub większej. Metoda polega na ekstrakcji próbki gorącą wodą i strąceniu białek. Po przesączeniu i zakwaszeniu oraz dodaniu do ekstraktu nadmiaru roztworu azotanu srebra , jego nadmiar miareczkuje się roztworem tiocyjanianu potasu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

10. Szczegóły 41,00 złSól kuchenna w mięsie i przetworach mięsnych metodą Mohra
Symbol CLA/PSO/26
Cena 41,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-82112:1973
Tytuł: Mięso i przetwory mięsne - Oznaczanie zawartości soli kuchennej Abstrakt: Norma obejmuje dwie metody oznaczania zawartości soli kuchennej metodą Volharda i metodą Mohra. Metoda Mohra polega na wyekstrahowaniu soli gorącą wodą, a następnie miareczkowaniu chlorków mianowanym roztworem azotanu srebra wobec wskaźnika - chromianu potasowego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

11. Szczegóły 163,00 złSterole w makaronach w przeliczeniu na cholesterol
Symbol CLA/GC/5
Cena 163,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

AOAC 969.14
Tytuł: Sterols in Macaroni Products Abstrakt: Fluorometric Method

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.