Przygotowanie próbek do oznaczeń

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 31,00 złEkstrakcja tłuszczu z pojedynczej próbki
Symbol CLA/PSO/10
Cena 31,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 125,00 złHydroliza białka z utlenianiem do oznaczania aminokwasów z pojedynczej próbki
Symbol CLA/PLC/25
Cena 125,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Davies M.G., Thomas A.J., 1973. Journal of the Science of Food and Agriculture 24, 1525-1540
Tytuł: An investigation of hydrolytic techniques for the amino acid analysis of foodstuffs Abstrakt: A survey of hydrolytic methods for the amino acid analysis of foods is presented and the advantages and disadvantages of the methods are discussed. Amino acids were determined after hydrolysis of the proteins with hydrochloric acid, sulphuric acid, perchloric acid, p-toluene sulphonic acid and sodium hydroxide. The results are shown graphically using as examples a pure protein (casein) and a potential food protein of microfungal origin (Fusarium graminearum). The addition of some cation exchange resin to acids catalysed the hydrolysis of some peptide bonds containing aspartic acid, threonine, serine, glutamic acid, valine and isoleucine. Whilst several methods gave close agreement for the analysis of a pure protein, hydrolysis with 6 N-hydrochloric acid gave the largest yield of most amino acids in food proteins. With the exception of extracted soya meal, protection of cystine prior to hydrolysis gave higher values than direct hydrolysis.

Schram E., Moore S., Bigwood E.J., 1954. Biochemical Journal 57, 33-37
Tytuł: Chromatographic determination of cystine as cysteic acid

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 39,00 złHydroliza do oznaczenia tłuszczu z pojedynczej próbki
Symbol CLA/PSO/9
Cena 39,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-4:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano pięć metod ekstrakcyjno-wagowych (odwoławczych i technicznych) i jedną metodę objętościową (techniczną) oznaczania tłuszczu w koncentratach spożywczych oraz wskazano zastosowanie metod do poszczególnych grup produktów z uwzględnieniem ich postaci fizycznej (sypka, półstała, płynna).

PN-ISO 6492:2005
Tytuł: Pasze - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt: Podano metodę oznaczania zawartości tłuszczu w paszach. Przedstawiono zasadę metody, stosowane odczynniki, materiały, aparaturę, pobieranie i przygotowanie próbek, sposób postępowania, sposób obliczania wyników, precyzję (powtarzalność i odtwarzalność metody). Podano, w załączniku informacyjnym, wyniki testu międzylaboratoryjnego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 73,00 złHydroliza kwaśna białka do oznaczania aminokwasów z pojedynczej próbki
Symbol CLA/PLC/25
Cena 73,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 115,00 złHydroliza zasadowa białka do oznaczania tryptofanu z pojedynczej próbki
Symbol CLA/PLC/27
Cena 115,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Sławiński P., Tyczkowska K.
Hydroliza prób materiału biologicznego do oznaczania tryptofanu. Roczn. Technol. i Chemii Żywn. 24, 155, 1974.

Wierciński J.
Ogólne zasady przygotowania materiału biologicznego do analizy składników chemicznych instrumentalnymi metodami Centralnego Laboratorium Agroekologicznego. Lublin 1984.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 15,00 złLiofilizacja pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/25
Cena 15,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 5,00 złMielenie pojedynczej próbki
Symbol -
Cena 5,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 23,00 złMielenie w ciekłym azocie pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/80
Cena 23,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia seryjnego (>5 próbek) udzielamy rabatu do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 26,00 złMineralizacja mokra mikrofalowa pojedynczej próbki
Symbol CLA/ASA/11
Cena 26,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 13805:2003
Tytuł: Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Mineralizacja ciśnieniowa. Abstrakt: Opisano metodę mineralizacji ciśnieniowej artykułów żywnościowych z użyciem mieszaniny kwasów azotowego (V), chlorowodorowego oraz nadtlenku wodoru. Dopuszczono użycie zestawów mikrofalowych. Metoda ma zastosowanie przy oznaczaniu pierwiastków śladowych. Została sprawdzona w badaniach międzylaboratoryjnych w połączeniu z technikami absorpcji atomowej, ICP-MS, ICP-OES i woltametrii.

PN-EN 14084:2004
Tytuł: Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i żelaza metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji mikrofalowej Abstrakt: Określono metodę oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi i żelaza w artykułach żywnościowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej po mineralizacji mikrofalowej, która nie może być stosowana w odniesieniu do olejów, tłuszczów oraz innych produktów o bardzo wysokiej zawartości tłuszczu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

10. Szczegóły 26,00 złMineralizacja mokra w układzie otwartym pojedynczej próbki
Symbol CLA/ASA/11
Cena 26,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 11466:2002
Tytuł: Jakość gleby - Ekstrakcja pierwiastków śladowych rozpuszczalnych w wodzie królewskiej Abstrakt: Podano metodę ekstrakcji wodą królewską pierwiastków śladowych z gleb i materiałów podobnych zawierających mniej niż 20% (m/m) węgla organicznego. Materiały zawierające więcej niż około 20% (m/m) węgla organicznego będą wymagać traktowania dodatkowymi ilościami kwasu azotowego (V). Otrzymany roztwór jest właściwy do oznaczania pierwiastków śladowych z zastosowaniem odpowiedniej techniki spektrometrii atomowej.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

11. Szczegóły 26,00 złMineralizacja sucha pojedynczej próbki
Symbol CLA/ASA/11
Cena 26,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 14082:2004
Tytuł: Artykuły żywnościowe - Oznaczanie pierwiastków śladowych - Oznaczanie zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, żelaza i chromu metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji suchej Abstrakt: Określono metodę oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, cynku, miedzi, żelaza i chromu w artykułach żywnościowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej (AAS) po mineralizacji suchej w temperaturze 450 stopni C, stosowaną dla różnych rodzajów artykułów żywnościowych. Sprawdzono ją, z pozytywnym wynikiem, w badaniach międzylaboratoryjnych, z udziałem 16 laboratoriów. Do walidacji metody zastosowano artykuły żywnościowe takie, jak diety złożone, zboża, ryby, owoce, wątrobę i mleko.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

12. Szczegóły 10,00 złSitowe frakcjonowanie materiału pojedynczej próbki
Symbol CLA/ESA/3
Cena 10,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia seryjnego (>5 próbek) udzielamy rabatu do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

13. Szczegóły 15,00 złUltrawirowanie pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/73
Cena 15,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia seryjnego (>5 próbek) udzielamy rabatu do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

14. Szczegóły 6,00 złWirowanie pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/75
Cena 6,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia seryjnego (>5 próbek) udzielamy rabatu do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

15. Szczegóły 4,00 złWytrząsanie pojedynczej próbki
Symbol CLA/OG/81
Cena 4,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

16. Szczegóły 9,50 złZatężanie pojedynczej próbki na wyparce
Symbol CLA/OG/54
Cena 9,50 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia seryjnego (>5 próbek) udzielamy rabatu do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.