Stanowiska pracy

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 30,00 złPomiar hałasu
Symbol CLA/SR/22
Cena 30,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-N-01307:1994
Tytuł: Hałas - Dopuszczalne wartości parametrów hałasu w środowisku pracy - Wymagania dotyczące wykonywania pomiarów Abstrakt: Określono dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy ze względu na ochronę słuchu i możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań oraz wymagania dotyczące wykonywania pomiarów, ustalone na podstawie przepisów i norm międzynarodowych. Norma dotyczy wszystkich rodzajów hałasu (ustalonego, nieustalonego i impulsowego) z włączeniem hałasu infradźwiękowego i ultradźwiękowego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 10,00 złPomiar natężenia oświetlenia
Symbol CLA/SR/23
Cena 10,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-E-04040-04:1983
Tytuł: Pomiary fotometryczne i radiometryczne - Pomiar luminancji Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania pomiaru natężenia oświetlenia na stanowiskach pracy, przy przeprowadzeniu kontroli warunków sanitarno-higienicznych oraz wymagania dotyczące sposobu wykonywania typowych pomiarów natężenia oświetlenia naturalnego i sztucznego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.