Substancje biologicznie czynne

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 59,00 złChlorofil
Symbol CLA/PLC/42
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Oznaczanie chlorofilu
Abstrakt: Chlorofile można wyekstrahować z liści alkoholem, acetonem lub mieszaniną acetonu i eteru naftowego. Chlorofil „a” w roztworze wykazuje maksimum absorpcji przy długości fali 663nm, zaź chlorofil „b” przy 645nm.

PN-EN ISO 10519:2001
Niniejsza norma międzynarodowa opisuje metodę spektrofotometryczną oznaczania zawartości chlorofilu w nasionach rzepaku. nie stosuje się do oznaczania chlorofilu w olejach.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 59,00 złFlawonoidy (suma) w przeliczeniu na kwercetynę (metoda akredytowana w surowcach roślinnych)
Symbol Farmakopea Polska, Wydanie VI 2002, "Oznaczanie flawonoidów" - str.150
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

FP VI (flawonoidy)
Tytuł: Farmacopea Polska VI [2002]. Abstrakt: Metoda polega na oznaczeniu flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę w surowcach roślinnych. Flawonoidy oznacza się spektrofotometrycznie, po ich ekstrakcji z surowca i pomiarze absorbancji roztworów przy długości fali λ = 425 nm.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 285,00 złGlukozynolany w nasionach roślin oleistych (oznaczenie w przeliczeniu na suchą masę)
Symbol CLA/PLC/6
Cena 285,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 10633-1:2000
Śruta nasion oleistych. Oznaczanie zawartosci glukozynolanów.
Glukozynolany są ekstrahowane metanolem, a następnie oczyszczone i poddawane enzymatycznej desulfatacji na żywicy jonowymiennej. Oznaczanie zawartosci glukozynolanów wykonuje się na wysokociśnieniowym chromatografie cieczowym (HPLC), wyposażonym w detektor UV, z zastosowaniem kolumn z odwróconymi fazami i elucji gradientowej.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 215,00 złKwasy seskwiterpenowe (kwas walerianowy i kwas acetoksywalerianowy – oznaczenie w przeliczeniu na suchą masę)
Symbol CLA/PLC/5
Cena 215,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Farmakopea Europejska 5.0
Określona ilość wstępnie przygotowanej próbki roslinnej poddaje się mieleniu. Następnie przeprowadza sie ekstrakcję kwasów seskwiterpenowych przy użyciu metanolu. Uzyskany ekstrakt poddaje się analizie chromatograficznej HPLC oraz równolegle prowadzi sie analizę chromatograficzna z dodatkiem standardu wewnętrznego (1,8 dihydroksyantrahinon).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 59,00 zło-dihydroksyfenole (suma) w przeliczeniu na kwas kawowy (metoda akredytowana w surowcach roślinnych)
Symbol CLA/SR/20/2013 wersja 4 z dnia 30.01.2013 r.
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Singelton V.L., Rossi J.A. Fr. 1965. American Journal of Enology and Vitaculture 16, 144-158
Tytuł: Colorimetry of total phenolics with phosphomolybilic-phosphotungstic acid reagents Abstrakt: Singelton V.L., Rossi J.A. Fr. 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybilic-phosphotungstic acid reagents. American Journal of Enology and Vitaculture 16, 144-158. Several details of the assay of total phenolic substances have been investigated and an improved procedure developed. The improvements include the use of Folin-Ciocalteu reagent rather than the Folin-Denis reagent, gallic acid as a reference standard, and a more reproducible time-temperature color development period. The values obtained are less subject to variation and interference from several nonphenols, yet are directly comparable to the "tannin" values obtained by the previously standard method.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 149,00 złOlejek eteryczny – analiza jakościowa i półilościowa (udział procentowy poszczególnych składników w ekstrakcie); technika GC/MS
Symbol CLA/GC/7
Cena 149,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 188,00 złOlejek eteryczny – analiza jakościowa i półilościowa (udział procentowy poszczególnych składników w ekstrakcie); technika GC/MS i GC/FID
Symbol CLA/GC/7
Cena 188,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 56,00 złOlejek eteryczny – destylacja (metoda akredytowana w surowcach roślinnych wg FP VI)
Symbol Farmakopea Polska, Wydanie VI 2002, „Zawartość olejku” - str.151
Cena 56,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

FP VI (olejek eteryczny)
Tytuł: Farmacopea Polska VI [2002]. Abstrakt: Oznaczanie polega na destylacji próbki surowca z wodą w aparacie Derynga o zamkniętym obiegu wody. Wydzielony olejek zbiera się na powierzchni wody w odbieralniku. Po zakończeniu destylacji odczytuje się objętość olejku i oblicza jego zawartość w surowcu w procentach objętościowo-wagowych. Wyróżnia się dwie metody destylacji olejku. Metoda (I): oznaczanie bezpośrednie; Metoda (II): oznaczanie pośrednie z użyciem ksylenu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 56,00 złOlejek eteryczny – destylacja (metoda akredytowana w ziołach i przyprawach)
Symbol CLA/GC/1/2011 wersja 4 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 56,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

FP VI (olejek eteryczny)
Tytuł: Farmacopea Polska VI [2002]. Abstrakt: Oznaczanie polega na destylacji próbki surowca z wodą w aparacie Derynga o zamkniętym obiegu wody. Wydzielony olejek zbiera się na powierzchni wody w odbieralniku. Po zakończeniu destylacji odczytuje się objętość olejku i oblicza jego zawartość w surowcu w procentach objętościowo-wagowych. Wyróżnia się dwie metody destylacji olejku. Metoda (I): oznaczanie bezpośrednie; Metoda (II): oznaczanie pośrednie z użyciem ksylenu.

FP VII (olejek eteryczny)
Tytuł: Farmacopea Polska VII [2006]. Abstrakt: Proces destylacji prowadzony w aparacie do oznaczania zawartości olejków eterycznych wg FP VII przebiega w bardzo podobny sposób jak opisano w FP VI. Różnice występują tylko w czasie w jakim prowadzona jest destylacja, który w tym przypadku wynosi 30 min (o ile nie podano inaczej w monografii szczegółowej), oraz w sposobie przeprowadzania pośredniego oznaczania zawartości olejku. W metodzie tej ksylen wprowadzany jest do aparatu, a nie jak to ma miejsce w przypadku aparatu Derynga do kolby okrągłodennej.

PN-A-79011-14:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości olejków eterycznych Abstrakt: Podano destylacyjną, objętościową metodę oznaczania zawartości olejków eterycznych w przyprawach i dodatkach aromatyzujących, z uwzględnieniem obliczania i podawania wyników.

PN-A-79097:2001
Tytuł: Granulaty i ekstrakty chmielowe Abstrakt: Określono wymagania organoleptyczne, fizyczne i chemiczne dotyczące granulatów i ekstraktów chmielowych oraz metody oznaczania tych parametrów. Podano także wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu granulatów chmielow.

PN-ISO 6571:2001
Tytuł: Przyprawy i zioła - Oznaczanie zawartości olejku eterycznego Abstrakt: Opisano metodę, która polega na destylowaniu wodnej zawiesiny produktu i zbieraniu destylatu w odbieralniku z podziałką, zawierającym oznaczoną ilość ksylenu. Po rozdzieleniu fazy organicznej od wodnej, odczytywana jest całkowita objętość fazy organicznej, a zawartość olejku jest obliczana po odjęciu objętości ksylenu. Parametry dla różnych przypraw i ziół podane są w załączniku.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.