Szkolenia praktyczne

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 200,00 złAnaliza jakościowa i ilościowa
Symbol CLA/GC/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 200,00 złASA
Symbol CLA/ASA/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Program szkolenia na Spektrometrach Absorpcji Atomowej
1. Zasada działania FAAS i GF-AAS,
2. Przygotowanie prób do badań i mineralizacja,
3. Zasady bezpieczeństwa przy pracy z aparatem oraz gazami,
4. Przygotowanie aparatu do pracy,
5. Montaż i justowanie lamp,
6. Wypełnienie arkusza analizy,
7. Wykonanie analizy,
8. Obróbka wyników analizy.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 200,00 złGC
Symbol CLA/GC/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 200,00 złHPLC
Symbol CLA/PLC/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 200,00 złMikroskopia
Symbol CLA/MIK/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Program szkolenia mikroskopowego
1. Cięcie materiału otrzymanego do badań,
2. Utrwalenie materiału,
3. Odwadnianie materiału,
4. Zatapianie w żywicach,
5. Krojenie bloczków,
6. Barwienie skrawków,
7. Obsługa mikroskopu elektronowego i optycznego,
8. Wykonywanie zdjęć,
9. Przeniesienie zdjęć na nośnik cyfrowy.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 200,00 złSpektrofotometria UV/VIS
Symbol CLA/SR/szkolenie
Cena 200,00 zł
/45 min.
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Szkolenia odbywają się indywidualnie lub w grupach dwuosobowych.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.