Tłuszcze, mydła, biodiesel

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 29,00 złBarwa oleju i tłuszczów roślinnych oraz zwierzęcych „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AB/2
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-86934:1995
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Spektrofotometryczne oznaczanie barwy.
Abstrakt: Podano metodę oznaczania barwy ogólnej podstawowych roślinnych olejów i tłuszczów stałych, polegającą na pomiarze absorbancji rozcieńczonych próbek przy określonych długościach fali w zakresie światła widzialnego, zsumowaniu znalezionych wartości i wyrażeniu w postaci liczb całkowitych.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 88,00 złEstry i ester metylowy kwasu linolenowego „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/17/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 88,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 14103:2004
Tytuł: Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie zawartości estrów i estru metylowego kwasu linolenowego Abstrakt: Oznaczanie procentowego udziału estrów metylowych kwasów tłuszczowych obecnych w próbce metodą chromatografii gazowej, zgodnie z EN ISO 5508 z użyciem wzorca wewnętrznego (ester metylowy kwasu heptadekanowego). Oznaczanie procentowego udziału estru metylowego kwasu linolenowego obecnego w próbce metodą chromatografii gazowej, zgodnie z EN ISO 5508

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 65,00 złFosfor (oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce)
Symbol PN-ISO 10540-1:2005
Cena 65,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 10540-1:2005
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie zawartości fosforu - Metoda spektrofotometryczna
Abstrakt: Opisano spektrofotometryczną metodę oznaczania zawartości fosforu w olejach i tłuszczach roślinnych oraz zwierzęcych. Próbkę analityczną zwęgla się (karbonizuje) w obecności hydroksywęglanu magnezu, a następnie spopiela. Popiół rozpuszcza się w rozcieńczonym kwasie chlorowodorowym. Zawartość fosforu oznacza się spektrofotometrycznie.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 95,00 złGlicerol wolny w FAME „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/13/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 95,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 14106:2004
Tytuł: Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie zawartości wolnego glicerolu. Abstrakt: Do znanej ilości próbki dodaje się alkohol etylowy, wodę i heksan oraz znaną ilość wzorca wewnętrznego. Dodanie powyższych rozpuszczalników powoduje utworzenie dwóch faz, a wolny glicerol zostaje ilościowo przeniesiony do fazy dolnej. Analiza dolnej fazy metodą chromatografii gazowej pozwala na ilościowe oznaczanie stężenia wolnego glicerolu.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 149,00 złKwasy tłuszczowe – udział procentowy składników
Symbol CLA/GC/3
Cena 149,00 zł
+ koszt oznaczania tłuszczu (44,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 5508:1996
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej Abstrakt: Norma jest ogólnym przewodnikiem zastosowania chromatografii gazowej do oznaczania jakościowego i ilościowego składu mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych przygotowanych zgodnie z PN-ISO 5509. Metoda nie jest odpowiednia dla polimerów kwasów tłuszczowych. Jako wyposażenie chromatografii gazowej wykorzystywane są kolumny pakowane i detektory płomieniowo-jonizacyjne.

PN-EN ISO 5509:2001
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych Abstrakt: Określono metodę przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Podano metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, kwasów tłuszczowych i mydeł. Określono trzy metody metylowania; metodę z zastosowaniem trifluorku boru, metodę z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego i metodę przeestryfikowania. Podano zasadę metody, zastosowanie, odczynniki, aparaturę, sposób przygotowywania próbki oraz procedurę.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 149,00 złKwasy tłuszczowe – udział procentowy składników (metoda akredytowana w tłuszczach roślinnych i zwierzęcych)
Symbol CLA/GC/3/2016 wersja 2 z dnia 30.05.2016 r.
Cena 149,00 zł
+ koszt liofilizacji (15,00) i oznaczania tłuszczu (44,00)
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 5508:1996
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej Abstrakt: Norma jest ogólnym przewodnikiem zastosowania chromatografii gazowej do oznaczania jakościowego i ilościowego składu mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych przygotowanych zgodnie z PN-ISO 5509. Metoda nie jest odpowiednia dla polimerów kwasów tłuszczowych. Jako wyposażenie chromatografii gazowej wykorzystywane są kolumny pakowane i detektory płomieniowo-jonizacyjne.

PN-EN ISO 5509:2001
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych Abstrakt: Określono metodę przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Podano metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, kwasów tłuszczowych i mydeł. Określono trzy metody metylowania; metodę z zastosowaniem trifluorku boru, metodę z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego i metodę przeestryfikowania. Podano zasadę metody, zastosowanie, odczynniki, aparaturę, sposób przygotowywania próbki oraz procedurę.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 108,00 złLiczba jodowa „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/10
Cena 108,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 3961:2006
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby jodowej Abstrakt: Podano zasadę metody, odczynniki oraz aparaturę. Opisano sposób wykonania oznaczania liczby jodowej. Ustalono precyzję metod - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjnym) przedstawiono wyniki badań międzylaboratoryjnych. W załączniku B (informacyjnym) podano bibliografię.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 119,00 złLiczba kwasowa „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/9
Cena 119,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 660:2005
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości Abstrakt: Opisano dwie miareczkowe metody i jedną potencjometryczną metodę oznaczania kwasowości (liczby kwasowej) w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Metod tych nie stosuje się do wosków. Włączono zmianę A1, która wprowadza dane dotyczące precyzji dla oliwy z oliwek z pierwszego tłoczenia.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 99,00 złLiczba nadtlenkowa „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/8
Cena 99,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 3960:2005
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby nadtlenkowej Abstrakt: Określono metodę oznaczania liczby nadtlenkowej w olejach i tłuszczach roślinnych i zwierzęcych. Podano zasadę metody, odczynniki, aparaturę, sposób pobierania i przygotowywania próbek. Opisano wykonanie oznaczania oraz sposób wyrażania wyników i tworzenia sprawozdania z badań. Ustalono precyzję metody - powtarzalność i odtwarzalność. W załączniku A (informacyjny) podano wyniki badań międzylaboratoryjnych, łącznie z wielkościami uzyskanych powtarzalności i odtwarzalności.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

10. Szczegóły 95,00 złMetanol w FAME „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/GC/15/2011 wersja 2 z dnia 01.02.2011 r.
Cena 95,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 14110:2004
Tytuł: Produkty przetwarzania olejów i tłuszczów. Estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME). Oznaczanie zawartości metanolu Abstrakt: Metoda oparta jest na desorpcji zawartego w próbce metanolu do fazy gazowej poprzez zastosowanie autosamplera typu Headspace. Po osiągnięciu równowagi, określona część fazy gazowej jest nastrzykiwana do chromatografu, gdzie metanol jest wykrywany z użyciem detektora płomieniowo-jonizacyjnego.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

11. Szczegóły 29,00 złOznaczanie pH, gęstości i indeksu refrakcji biopaliw „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AB/3
Cena 29,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Urządzenie wieloparametrowe Mettler Toledo
pH: pH-metr Mettler Toledo SevenEasy

Barwa: Tintometer Lovibond PFX880

Gęstość, indeks refrakcji: Mettler Toledo DR40 Combined Meter

Uwagi

Procedura analityczna w trakcie walidacji

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

12. Szczegóły 89,00 złZawartość wody metodą Karla Fischera „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AB/1
Cena 89,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Kulometr C20 KF
Kompaktowy kulometr firmy Mettler Toledo służący do oznaczania zawartości wody od 1 ppm do 5%

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.