Wartość kaloryczna

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 165,00 złWartość kaloryczna mięsa [na podstawie przeliczników po oznaczeniu: białka, tłuszczu, popiołu, wilgotności oraz węglowodanów z przeliczenia]
Symbol Rozp. MZ z dn. 25.07.2007 z późn. zm. (Dz. U. nr 137 poz. 967 z późn. zm.)
Cena 165,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

Rozp. MZ z dn. 25.07.2007 z późn. zm. Dz. U. nr 137 poz. 967 z późn. zm.)

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 656,00 złWartość kaloryczna [na podstawie przeliczników po oznaczeniu: białka, tłuszczu, popiołu, błonnika pokarmowego, wilgotności oraz węglowodanów z przeliczenia + kwasy tłuszczowe, cukry ogółem, sól] (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 z późn. zm. Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1155/2013 z dnia 21.08.2013 r., Rozporządzenie Komisji (EU) nr 78/2014 z dnia 22.11.2013 r.
Cena 656,00 zł
Opis metody badań , ,
Szczegóły, literatura

PN-A-74108:1996
Pieczywo

PN-A-74252:1998P
Wyroby i półprodukty ciastkarskie

PN-A-79011-5:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie zawartości cukrów Abstrakt: Metoda polega na redukcji jonów miedzi (II) przez cukry redukujące, jodometrycznym oznaczeniu miedzi. Nie zredukowaną ilość miedzi ustala się z równoważnej ilości jodu wydzielonego z jodku potasu, który odmiareczkowuje się tiosiarczanem sodu. Oznaczalność metody wynosi od 0 do 100%

PN-A-79011-6:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie wartości kalorycznej Abstrakt: Do obliczeń stosuje się przeliczniki Atwatera

PN-A-82100:1985P
Wyroby garmażeryjne

PN-EN ISO 5508:1996
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej Abstrakt: Norma jest ogólnym przewodnikiem zastosowania chromatografii gazowej do oznaczania jakościowego i ilościowego składu mieszaniny estrów metylowych kwasów tłuszczowych przygotowanych zgodnie z PN-ISO 5509. Metoda nie jest odpowiednia dla polimerów kwasów tłuszczowych. Jako wyposażenie chromatografii gazowej wykorzystywane są kolumny pakowane i detektory płomieniowo-jonizacyjne.

PN-EN ISO 5509:2001
Tytuł: Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych Abstrakt: Określono metodę przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Podano metody przygotowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych z olejów i tłuszczów roślinnych i zwierzęcych, kwasów tłuszczowych i mydeł. Określono trzy metody metylowania; metodę z zastosowaniem trifluorku boru, metodę z zastosowaniem wodorotlenku trimetylosulfonowego i metodę przeestryfikowania. Podano zasadę metody, zastosowanie, odczynniki, aparaturę, sposób przygotowywania próbki oraz procedurę.

Według Rozporządzeń
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 z późn. zm. Rozporządzenie Komisji (EU) nr1155/2013 z dnia 21.08.2013 r., Rozporządzenie Komisji (EU) nr 78/2014 z dnia 22.11.2013 r.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 374,00 złWartość kaloryczna [na podstawie przeliczników po oznaczeniu: białka, tłuszczu, popiołu, błonnika pokarmowego, wilgotności oraz węglowodanów z przeliczenia] (metoda akredytowana w produktach spożywczych)
Symbol Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 z późn. zm. Rozporządzenie Komisji (EU) nr 1155/2013 z dnia 21.08.2013 r., Rozporządzenie Komisji (EU) nr 78/2014 z dnia 22.11.2013 r.
Cena 374,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-79011-6:1998
Tytuł: Koncentraty spożywcze - Metody badań - Oznaczanie wartości kalorycznej Abstrakt: Do obliczeń stosuje się przeliczniki Atwatera

Według Rozporządzeń
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1169/2011 z dnia 25.10.2011 z późn. zm. Rozporządzenie Komisji (EU) nr1155/2013 z dnia 21.08.2013 r., Rozporządzenie Komisji (EU) nr 78/2014 z dnia 22.11.2013 r.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.