Woda i ścieki

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 35,00 złArsen – GFAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 15586:2005
Cena 35,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 15586:2005
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym Abstrakt: Opisano zasady i procedury oznaczania śladowych poziomów Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V i Zn w wodzie powierzchniowej, wodzie podziemnej, wodzie do spożycia, ściekach i osadach, z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym. Metodę stosuje się do oznaczania małych stężeń pierwiastków.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 20,00 złAzot amonowy (amoniak) – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach) „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol PN-EN ISO 14911:2002
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 14911:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie NH4+ za pomocą chromatografii jonowej - Metoda dla wód i ścieków. Abstrakt: Metodę stosuję się do oznaczania NH4+ w wodzie z użyciem techniki chromatografii jonowej. Badane jony rozdziela się na kolumnie rozdzielającej za pomocą chromatografii cieczowej, a następnie mierzy detektorem konduktometrycznym. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1 do 5 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

3. Szczegóły 99,00 złAzot ogólny – metoda obliczeniowa
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009, CLA/PSO/13
Cena 99,00 zł
/cena obejmuje azotany, azotyny oraz azot metodą miareczkową (Kjeldahla)
Opis metody badań ,
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - azotany (III)
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych azotanów (III) za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych azotanów (III) w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,05 do 4 mg/l.

PN-EN ISO 10304-1:2009 - azotany (V)
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych azotanów (V) za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych azotanów (V) w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1 do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

4. Szczegóły 20,00 złAzotany (III) – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach)
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - azotany (III)
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych azotanów (III) za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych azotanów (III) w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,05 do 4 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

5. Szczegóły 20,00 złAzotany (V) – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach)
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - azotany (V)
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych azotanów (V) za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych azotanów (V) w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1 do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

6. Szczegóły 20,00 złBromki – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach)
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - bromki
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych bromków za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych bromków w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,05 do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

7. Szczegóły 35,00 złBZT „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AW/20
Cena 35,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

8. Szczegóły 20,00 złChlorki – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach)
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - chlorki
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie rozpuszczonych chlorków za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych chlorków w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1 do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

9. Szczegóły 22,00 złChrom – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN 1233:2000
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 1233:2000
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie chromu - Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej Abstrakt: Opisano dwie metody oznaczania chromu ogólnego z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej (metoda A: oznaczanie chromu z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej; metoda B: oznaczanie chromu z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją). Wybór metody zależy od stężenia chromu w badanej wodzie.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

10. Szczegóły 35,00 złChZT „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AW/20
Cena 35,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

11. Szczegóły 22,00 złCynk – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 8288:2002 metoda A
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

12. Szczegóły 45,00 złFosfor ogółem – m. spektrofotometryczna (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 7, PN-EN ISO 6878:2006 + Ap1:2010, PN-EN ISO 6878:2006 + Ap2:2010
Cena 45,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 6878:2006
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie fosforu - Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu. Abstrakt Metodę stosuję się do oznaczania związków fosforu we wszystkich rodzajach wód, obejmujących wody morskie i odpływy. W próbkach bez rozcieńczenia można oznaczać stężenie fosforu w zakresie od 0,04 mg/l do 0,4 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

13. Szczegóły 20,00 złFosforany – m. chromatografii jonowymiennej (metoda akredytowana w wodzie i ściekach)
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - fosforany
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych fosforanów za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych fosforanów w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

14. Szczegóły 22,00 złGlin – FAAS (w wodzie)
Symbol CLA/ASA/2
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

15. Szczegóły 35,00 złKadm – GFAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 15586:2005
Cena 35,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 15586:2005
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym Abstrakt: Opisano zasady i procedury oznaczania śladowych poziomów Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V i Zn w wodzie powierzchniowej, wodzie podziemnej, wodzie do spożycia, ściekach i osadach, z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym. Metodę stosuje się do oznaczania małych stężeń pierwiastków.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

16. Szczegóły 22,00 złKadm – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 8288:2002 metoda A
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

17. Szczegóły 22,00 złMagnez – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 7980:2002
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 7980:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie wapnia i magnezu - Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej Abstrakt: Określono metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej, przeznaczoną do analiz wody surowej i wody do picia, zawierających do 50 mg/l wapnia i do 5 mg/l magnezu. Analiza wód o wyższych stężeniach wapnia i magnezu, jest możliwa przy zastosowaniu mniejszej objętości próbki.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

18. Szczegóły 22,00 złMangan – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol CLA/ASA/2/2014 wersja 3 z dnia 04.04.2014 r.
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

19. Szczegóły 22,00 złMiedź – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 8288:2002 metoda A
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

20. Szczegóły 26,00 złMineralizacja
Symbol CLA/ASA/11/2012 wersja 3 z dnia 05.11.2012 r.
Cena 26,00 zł
Opis metody badań ,
Szczegóły, literatura
Uwagi

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

21. Szczegóły 22,00 złNikiel – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 8288:2002 metoda A
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

22. Szczegóły 59,00 złOgólny węgiel organiczny (OWO) i rozpuszczony węgiel organiczny (RWO) (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN 1484:1999
Cena 59,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 1484:1999
Tytuł: Analiza wody - Wytyczne oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczonego węgla organicznego (RWO). Abstrakt: Metodę stosuję się do oznaczania ogólnego węgla organicznego (OWO) i rozpuszczalnego węgla organicznego (RWO) w wodzie do picia, w wodach gruntowych, morskich, powierzchniowych i ściekach. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,3 mg/l do 1000 mg/l. Przy wyższych stężeniach oznaczanie można wykonywać po rozcieńczeniu próbki.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

23. Szczegóły 35,00 złOłów – GFAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 15586:2005
Cena 35,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 15586:2005
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym Abstrakt: Opisano zasady i procedury oznaczania śladowych poziomów Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V i Zn w wodzie powierzchniowej, wodzie podziemnej, wodzie do spożycia, ściekach i osadach, z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym. Metodę stosuje się do oznaczania małych stężeń pierwiastków.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

24. Szczegóły 22,00 złOłów – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 8288:2002 metoda A
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

25. Szczegóły 15,00 złpH (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 10523:2012
Cena 15,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

26. Szczegóły 35,00 złPierwiastek – GFAAS
Symbol CLA/ASA/3
Cena 35,00 zł
/w opisie próbki proszę podać symbol pierwiastka
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 15586:2005
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie pierwiastków śladowych metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym Abstrakt: Opisano zasady i procedury oznaczania śladowych poziomów Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V i Zn w wodzie powierzchniowej, wodzie podziemnej, wodzie do spożycia, ściekach i osadach, z zastosowaniem atomowej spektrometrii absorpcyjnej z piecem grafitowym. Metodę stosuje się do oznaczania małych stężeń pierwiastków.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

W uwagach proszę wpisać symbol pierwiastka.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

27. Szczegóły 55,00 złPierwiastek techniką ICP-MS (metoda akredytowana w wodzie dla Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Sb, Be, V, Mo)
Symbol PN-EN ISO 17294-2:2006
Cena 55,00 zł
/w opisie próbki proszę podać symbol pierwiastka
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17294-2:2006
Tytuł: Jakość wody - Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) - Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków. Abstrakt: W normie podano metodę oznaczania 62 pierwiastków w wodzie, ściekach, eluatach, mineralizatach. Dolna granica stosowalności dla większości pierwiastków znajduje się pomiędzy 0,1 mikkrograma na litr, a 1 mikrogramem na litr.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

28. Szczegóły 22,00 złPierwiastek – FAAS (w wodzie)
Symbol CLA/ASA/2
Cena 22,00 zł
/w opisie próbki proszę podać symbol pierwiastka
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-C-04642-8:1999
Tytuł: Woda i ścieki - Badania zanieczyszczeń opadów atmosferycznych - Oznaczanie sodu, potasu, magnezu i wapnia metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej Abstrakt: Podano metodę oznaczania sodu (w zakresie stężeń od 0,04 mg/l do 1,00 mg/l), potasu (w zakresie stężeń od 0,03 mg/l do 0,75 mg/l), magnezu (w zakresie stężeń od 0,02 mg/l do 0,50 mg/l) i wapnia (w zakresie stężeń od 0,1 mg/l do 3,0 mg/l) w opadach atmosferycznych.

PN-EN 1233:2000
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie chromu - Metody absorpcyjnej spektrometrii atomowej Abstrakt: Opisano dwie metody oznaczania chromu ogólnego z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej (metoda A: oznaczanie chromu z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej; metoda B: oznaczanie chromu z zastosowaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej z elektrotermiczną atomizacją). Wybór metody zależy od stężenia chromu w badanej wodzie.

PN-EN ISO 7980:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie wapnia i magnezu - Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej Abstrakt: Określono metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej, przeznaczoną do analiz wody surowej i wody do picia, zawierających do 50 mg/l wapnia i do 5 mg/l magnezu. Analiza wód o wyższych stężeniach wapnia i magnezu, jest możliwa przy zastosowaniu mniejszej objętości próbki.

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

PN-ISO 9964-1/Ak:1997
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie sodu i potasu - Oznaczanie sodu w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy) Abstrakt: W arkuszu krajowym rozszerzono zakres stosowania normy PN-ISO 9964-1:1994 na badanie ścieków

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

W uwagach proszę wpisać symbol pierwiastka.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

29. Szczegóły 215,00 złPierwiastki (od 4 do 6) techniką ICP-MS [cena za wszystkie pierwiastki] (metoda akredytowana w wodzie dla Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Sb, Be, V, Mo)
Symbol PN-EN ISO 17294-2:2006
Cena 215,00 zł
/za wszytkie pierwiastki, w opisie próbki proszę podać symbole pierwiastków
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17294-2:2006
Tytuł: Jakość wody - Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) - Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków. Abstrakt: W normie podano metodę oznaczania 62 pierwiastków w wodzie, ściekach, eluatach, mineralizatach. Dolna granica stosowalności dla większości pierwiastków znajduje się pomiędzy 0,1 mikkrograma na litr, a 1 mikrogramem na litr.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

30. Szczegóły 376,00 złPierwiastki (od 7 do 10) techniką ICP-MS [cena za wszystkie pierwiastki] (metoda akredytowana w wodzie dla Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Sb, Be, V, Mo)
Symbol PN-EN ISO 17294-2:2006
Cena 376,00 zł
/za wszytkie pierwiastki, w opisie próbki proszę podać symbole pierwiastków
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17294-2:2006
Tytuł: Jakość wody - Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) - Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków. Abstrakt: W normie podano metodę oznaczania 62 pierwiastków w wodzie, ściekach, eluatach, mineralizatach. Dolna granica stosowalności dla większości pierwiastków znajduje się pomiędzy 0,1 mikkrograma na litr, a 1 mikrogramem na litr.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

31. Szczegóły 590,00 złPierwiastki (od 11 do 15) techniką ICP-MS [cena za wszystkie pierwiastki] (metoda akredytowana w wodzie dla Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Sb, Be, V, Mo)
Symbol PN-EN ISO 17294-2:2006
Cena 590,00 zł
/za wszytkie pierwiastki, w opisie próbki proszę podać symbole pierwiastków
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17294-2:2006
Tytuł: Jakość wody - Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) - Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków. Abstrakt: W normie podano metodę oznaczania 62 pierwiastków w wodzie, ściekach, eluatach, mineralizatach. Dolna granica stosowalności dla większości pierwiastków znajduje się pomiędzy 0,1 mikkrograma na litr, a 1 mikrogramem na litr.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

32. Szczegóły 858,00 zł złPierwiastki (powyżej 16) techniką ICP-MS [cena za wszystkie pierwiastki] (metoda akredytowana w wodzie dla Cd, Pb, Cr, Co, Ni, Sb, Be, V, Mo)
Symbol PN-EN ISO 17294-2:2006
Cena 858,00 zł zł
/za każdy pierwiastek, w opisie próbki proszę podać symbole pierwiastków
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17294-2:2006
Tytuł: Jakość wody - Zastosowanie spektrometrii mas z plazmą wzbudzoną indukcyjnie (ICP-MS) - Część 2: Oznaczanie 62 pierwiastków. Abstrakt: W normie podano metodę oznaczania 62 pierwiastków w wodzie, ściekach, eluatach, mineralizatach. Dolna granica stosowalności dla większości pierwiastków znajduje się pomiędzy 0,1 mikkrograma na litr, a 1 mikrogramem na litr.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

33. Szczegóły 22,00 złPotas – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 9964-1:1994+Ak:1997
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 9964-1/Ak:1997
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie sodu i potasu - Oznaczanie sodu w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy) Abstrakt: W arkuszu krajowym rozszerzono zakres stosowania normy PN-ISO 9964-1:1994 na badanie ścieków

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

34. Szczegóły 12,00 złPrzewodność elektryczna właściwa (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN 27888:1999
Cena 12,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 27888:1999
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej Abstrakt: Podano metodę do pomiaru wszystkich typów wód. Mierzona wielkość może być stosowana do monitorowania jakości wód powierzchniowych, wód poddawanych obróbce w stacjach uzdatniania i zaopatrywania w wodę oraz ścieków. Podano czynniki przeszkadzające.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

35. Szczegóły 34,00 złRtęć
Symbol CLA/ASA/5
Cena 34,00 zł
Opis metody badań ,
Szczegóły, literatura

Analizator rtęci
Tytuł: Analizator rtęci Abstrakt: Automatyczny analizator rtęci AMA50

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

36. Szczegóły 20,00 złSiarczany – m. chromatografii jonowymiennej
Symbol PN-EN ISO 10304-1:2009
Cena 20,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 10304-1:2009 - siarczany
Tytuł: Oznaczanie rozpuszczonych siarczanów za pomocą chromatografii jonowej. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania rozpuszczonych siarczanów w wodzie, np. wodzie do spożycia, wodzie deszczowej, wodzie podziemnej, ściekach, odciekach i w wodzie morskiej, za pomocą cieczowej chromatografii jonowej. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,1 do 6 mg/l.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

37. Szczegóły 22,00 złSód – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-ISO 9964-1:1994+Ak:1997
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 9964-1/Ak:1997
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie sodu i potasu - Oznaczanie sodu w ściekach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (Arkusz krajowy) Abstrakt: W arkuszu krajowym rozszerzono zakres stosowania normy PN-ISO 9964-1:1994 na badanie ścieków

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

38. Szczegóły 8,00 złTlen rozpuszczony „usługa tymczasowo niedostępna”
Symbol CLA/AW/11
Cena 8,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN 25814:1999
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie tlenu rozpuszczonego --Metoda z czujnikiem elektrochemicznym. Abstrakt: W metodzie tej stosuje się ogniwo elektrochemiczne oddzielone od próbki membraną przepuszczalną dla gazów. Zależnie od zastosowanego czujnika, można mierzyć stężenie tlenu, procent nasycenia lub obie te wielkości. Metoda jest odpowiednia do pomiarów w terenie, do ciągłego monitorowania i do pomiarów w laboratorium. Jest to zalecana metoda do badania wód mocno zabarwionych i mętnych. Jest ona odpowiednia dla wód naturalnych, odpadowych i zasolonych. Zakres stosowania metody od 0% do 100% nasycenia.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

39. Szczegóły 40,00 złTwardość ogólna wody (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 7980:2002
Cena 40,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

40. Szczegóły 22,00 złWapń – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 7980:2002
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 7980:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie wapnia i magnezu - Metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej Abstrakt: Określono metodę płomieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej, przeznaczoną do analiz wody surowej i wody do picia, zawierających do 50 mg/l wapnia i do 5 mg/l magnezu. Analiza wód o wyższych stężeniach wapnia i magnezu, jest możliwa przy zastosowaniu mniejszej objętości próbki.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

41. Szczegóły 210,00 złWWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol PN-EN ISO 17993:2005
Cena 210,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN ISO 17993:2005
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie 15 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie metodą HPLC z detekcją fluorescencyjną po ekstrakcji ciecz-ciecz. Abstrakt: Metodę stosuję się do oznaczania 15 wybranych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w wodzie do spożycia, wodzie podziemnej w stężeniach powyżej 0,005 µg/l oraz w wodach powierzchniowych w stężeniach powyżej 0,01 µg/l z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją fluorescencyjną po ekstrakcji ciecz-ciecz. Metoda ta, po pewnych modyfikacjach, może być stosowana do analizy ścieków. Metodę stosuję się w zakresie stężeń od 0,3 mg/l do 1000 mg/l. Przy wyższych stężeniach oznaczanie można wykonywać po rozcieńczeniu próbki.


Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

42. Szczegóły 24,00 złZawiesina ogółem
Symbol CLA/AW/1
Cena 24,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-EN-872:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie zawiesin - Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego. Abstrakt: Metoda jest stosowana do oznaczania zawiesin w wodzie surowej, ściekach oraz ściekach oczyszczonych z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego. Granica oznaczalności wynosi 2 mg/l. Górna granica oznaczalności nie jest oznaczona. Próbki wody nie zawsze są trwałe, dlatego zawartość zawiesin zależy od czasu przechowywania, sposobu transportowania, wartości pH i innych czynników. Wyniki otrzymane z oznaczania w próbkach nietrwałych należy interpretować z ostrożnością.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

43. Szczegóły 22,00 złŻelazo – FAAS (metoda akredytowana w wodzie)
Symbol CLA/ASA/2/2014 wersja 3 z dnia 04.04.2014 r.
Cena 22,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-ISO 8288:2002
Tytuł: Jakość wody - Oznaczanie kobaltu, niklu, miedzi, cynku, kadmu i ołowiu - Metody atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu Abstrakt: Podano trzy metody: 1. oznaczania bezpośredniego; 2. oznaczania po chelatowaniu (APDC) i ekstrakcji (MIBK); 3. oznaczania po chelatowaniu (HMA-HMDC) i ekstrakcji (DIPK-ksylen).

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

44. Szczegóły 65,00 złZwiązki organiczne ekstrahujące się eterem naftowym (całkowita zawartość)
Symbol CLA/SR/24
Cena 65,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura
Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.