Wyroby cukiernicze trwałe

Cennik dla Klientów Zewnętrznych (netto)
Instrukcja wypełniania zlecenia
1. Szczegóły 189,00 złTeobromina w kakao, czekoladzie i wyrobach czekoladowych
Symbol CLA/PLC/10
Cena 189,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

AOAC 980.14
Tytuł: AOAC Official Method 980.14, Theobromine and Caffeine in Cacao Products
Abstrakt: Ekstrakcja teobrominy z odtłuszczonego produktu handlowego za pomocą wody, a następnie ilościowe oznaczanie w układzie HPLC w odniesieniu do krzywej kalibracyjnej standardu teobrominy.

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.

2. Szczegóły 44,00 złTłuszcz (metoda akredytowana w wyrobach cukierniczych trwałych)
Symbol PN-A-88021:1971
Cena 44,00 zł
Opis metody badań
Szczegóły, literatura

PN-A-88021:1971
Tytuł: Wyroby cukiernicze trwałe - Oznaczanie zawartości tłuszczu Abstrakt:

Uwagi

W przypadku zlecenia większej ilości próbek lub badań istnieje możliwość udzielenia rabatu (10-20%). W przypadku, gdy wartość zleceń z 12 miesięcy (okres od 1 stycznia 2010 r.) przekroczy sumę 8000,00 zł udzielamy rabatu w wysokości do 10%.

Lista zleceńAby dodać zlecenie, oba pola muszą być wypełnione!
Przykłady: rodzaj badania: sok, opis próbki: sok-1 [naciśnij przycisk "zlecam"], sok-2 [naciśnij przycisk "zlecam"], wiśniowy [naciśnij przycisk "zlecam"], jabłkowy [naciśnij przycisk "zlecam"] itp.